Dostawcy mleka Spółdzielczej Mleczarni Spomlek nagrodzeni

Zakończyła się X jubileuszowa edycja konkursu Gospodarstwo Roku, która była podsumowaniem pracy i starań dostawców mleka Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. Konkurs zwieńczyła Gala Gospodarstwa Roku, na której najważniejszymi gośćmi byli tegoroczni finaliści konkursu.

Do konkursu mleczarni Spomlek przystąpiło niespełna 1200 rolników, którzy są członkami spółdzielni. Walczyli oni o tytuł najlepszego gospodarstwa i kluczyki do samochodów Kia Stonic w barwach Serenady. Uczestników konkursu podzielono na 3 grupy w zależności od ilości dostaw: gospodarstwo małe – dostawy mleka od 50 do 200 tys. l rocznie; gospodarstwo średnie – dostawy do 360 tys. l rocznie i gospodarstwo duże – dostawcy powyżej 360 tys. l.

Do finału zakwalifikowało się po 5 gospodarstw w każdej kategorii. Ostatni  etap oceniała komisja złożona z członków Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz Dyrektora Działu Skupu. Na każdym z etapów punkty były przyznawane za dynamikę produkcji mleka, jakość, wydajność oraz aspekty związane ze zdrowotnością stada.

Nagrody dla zwycięzców konkursu – samochody Kia Stonic w barwach Serenady

Ocena gospodarstw w ciągu roku trwania konkursu jest bardzo szeroka i obejmuje wiele sfer związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Są to m.in. zaświadczenia potwierdzające fakt, że stado jest wolne od gruźlicy, białaczki i brucelozy, dokumentacja z przeprowadzonych badań jakości wody w gospodarstwie, przeglądów urządzeń chłodniczych i udojowych, zakupy pasz non GMO, stosowanie korekcji racic czy szczepień profilaktycznych stada. Rzeczy wydawałoby się standardowe, ale nie zawsze dopilnowane. Wierzymy, że tak szeroka ocena pozwala nam co roku na wybranie tych najlepszych z najlepszych gospodarstw

Agnieszka Kamela, dyrektor skupu surowca.

Tradycje konkursowe

Od 10 lat celem konkursu jest poprawa warunków utrzymania zwierząt, podnoszenie jakości mleka i dynamiczny rozwój gospodarstw.  Wymienione czynniki  wpływają  na sukces Spółdzielni, która skupuje surowiec najwyższej jakości, ale również na sukces rolników, którzy w ten sposób poprawiają dobrostan stad i wpływają na wzrost wydajności mleka.

Konkurs Gospodarstwo roku ma już swoją historię, a w niej 28 bohaterów – hodowców, którzy zwyciężyli, ale również tych, którzy stanęli na niższym stopniu podium zajmując miejsca od II do V. Oni wygrali nie tylko nagrody rzeczowe o znacznej wartości, ale przede wszystkim motywację do rozwoju gospodarstw, co w konsekwencji przekłada się na jakość surowca, z którego codziennie Spomlek tworzy najlepsze sery dojrzewające. Gratuluję wszystkim i dziękuję za Waszą pracę na rzecz polskiego rolnictwa 

Edward Bajko, prezes SM Spomlek

Uroczyste świętowanie

Tegoroczną Galę Gospodarstwa Roku uświetnił pokaz laserów, występ wokalistki Cleo i występ zespołu Korzuh. Część oficjalną spotkania prowadziła Monika Grzeszuk z SM Spomlek oraz Tomasz Kammel. Zwieńczeniem uroczystości było rozdanie nagród i upominków dla osób, które wsparły charytatywny cel Gali – stworzenie Serenadowego kącika zabaw dla dzieci w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie (woj. lubelskie). Podmiot został wskazany przez zwycięzcę akcji Spomleku.

Goście tegorocznej Gali Gospodarstwa Roku

Zwycięzcy tegorocznego konkursu Gospodarstwo Roku:

Gospodarstwo małe:

I miejsce: Teresa i Jacek Czerwińscy z miejscowości Gostycyn, woj. kujawsko-pomorskie (https://youtu.be/yxKOv8Q5kgc)

Gospodarstwo średnie:

I miejsce: Elżbieta i Robert Kryńscy z Kosianki Leśnej, woj. podlaskie (https://youtu.be/BIWcrx3yrKo)

Gospodarstwo duże:

I miejsce: Lucyna i Józef Bucław z miejscowości Zalesie Wybudowanie, woj. pomorskie (https://youtu.be/E9fqTKHbwcM)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!