Hochland i edukacja proekologiczna

Firma Hochland Polska została partnerem wydania Poradnika młodych ratowników Ziemi, autorstwa Tomasza Samojlika. Hochland wspiera inicjatywę z wielką dumą i przekonaniem, że ugruntowanie pozytywnych praktyk proekologicznych wśród najmłodszych zaowocuje w pokoleniem świadomych konsumentów, którzy dbają o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne.

Autor książki – dr. hab. Tomasz Samojlik jest autorem wielu książek i komiksów popularyzujących naukę i postawy proekologiczne zarówno wśród starszych, jak i młodszych czytelników.

Publikacja w ciekawy, przystępny, a jednocześnie ambitny sposób przybliża dzieciom i młodzieży szkolnej zagadnienia z zakresu ekologii, biologii, zmian klimatycznych czy szeroko rozumianej ochrony środowiska. Na bazie rysunków, schematów, infografik czy komiksów objaśnia zagadnienia i podpowiada, jak małymi krokami i we własnym zakresie można pozytywnie wpływać na otoczenie.