Rozszerzona funkcjonalność urządzeń procesowych

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie możliwości B&P Engineering w zakresie dopasowania funkcjonalności produkowanych urządzeń do potrzeb zgłaszanych przez klientów.


Maszyny i urządzenia procesowe stosowane w przemyśle spożywczym muszą spełniać najwyższe normy w zakresie jakości wykonania oraz bezpieczeństwa produktu. Dlatego w B&P Engineering dokładamy starań aby maszyny i urządzenia, które opuszczają nasz zakład były nowoczesne a ich budowa gwarantowała czystość i eliminowała zagrożenia związane ze skażeniem produktu przez awarię lub nienależyte użytkowanie.
W swojej ofercie B&P Engineering posiada szeroki wachlarz urządzeń, które może dostosować do indywidualnych potrzeb klienta, w tym:
• pasteryzatory płytowe i rurowe,
• systemy mycia CIP (mobilne i stacjonarne),
• systemy ultrafiltracji,
• stacje wyparne,
• technologiczne systemy przenośnikowe/transportowe,
• systemy sterowania,
• systemy Filtracji Aseptycznej MONA.
Firma świadczy także usługi w zakresie budowy maszyn i urządzeń na bazie dostarczonej dokumentacji bądź indywidualnego pomysłu. Odpowiada za każdy etap projektu, którego realizację nadzoruje doświadczony manager. Zapewnia również pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, jak też stały dostęp do oryginalnych części zamiennych.

PRZYKŁAD 1.

Kierowanie produktu w różne miejsca zakładu.
W tym przykładzie modyfikacji nasz klient potrzebował urządzenie, pozwalające na pasteryzację soku surowego, a także filtrację koncentratu w celu eliminacji bakterii ACB.
Klient kładł duży nacisk aby urządzenie gwarantowało bezpieczeństwo produktu i posiadało funkcję archiwizacji parametrów pracy.
Bardzo ważna była możliwość kierowania przerobionego surowca w różne miejsca zakładu. Zaoferowaliśmy System Filtracji Aseptycznej MONA.

MONA jest urządzeniem umożliwiającym przeprowadzenie procesów pasteryzacji oraz filtracji koncentratu w celu eliminacji bakterii ACB. Program sterowania nadzoruje pracę urządzenia i dba o zachowanie procedur gwarantujących sterylność procesu i bezpieczeństwo produktu. Wszystkie parametry pracy są archiwizowane i dostępne w formie raportów.

Modyfikacja w pierwszym przykładzie dotyczyła oprogramowania systemu MONA oraz orurowania zakładu, które zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić bezpieczny wybór dróg produktu i kierowanie go poprzez panel przełączeniowy na tankownię koncentratu, tankownię aseptyczną, na rozlewaczkę lub bezpośrednio do cysterny.

PRZYKŁAD 2.

Przerób różnych ilości surowca na jednej wyparce


W tym przykładzie klient aby zoptymalizować koszty inwestycji w stację wyparną, wymagał aby przerób surowca realizować na jednej stacji wyparnej (wyparce). Problemem było to, że jednorazowa ilość miazgi z owoców kolorowych w szarży jest u klienta istotnie mniejsza od przerabianej na pełnej wydajności wyparki miazgi z jabłka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tego klienta jak zaprojektowaliśmy więc stację wyparną z możliwością zmiany trybu wydajności.

Dostarczona stacja wyparna umożliwia przerób jabłka z wydajnością do 40.000 l/h napływu soku. Przerób owoców kolorowych może być przeprowadzony z wydajnością już od 10.000 l/h napływu soku. Udało się to osiągnąć dzieląc sita rozpłyowe w kolumnach opadowych na sekcje.

Zainstalowane na szczycie każdej kolumny zawory pneumatyczne kierują sok na jedną, dwie lub na wszystkie sekcje umożliwiając pracę w zakresie dwóch trybów wydajności:
• do 40% nominalnej wydajności napływu
• 60% do 100% nominalnej wydajności napływu
Przykład:
Stacja wyparna o wydajności 40.000 litrów napływu może pracować z wydajnością:
• 0 do 16.000 litrów nominalnej wydajności napływu
• 16.000 do 40.000 litrów nominalnej wydajności napływu

W ramach każdego trybu wydajność można regulować bezstopniowo.
Istotne jest także to, że zmiana trybu pracy odbywa się automatycznie bez konieczności mechanicznej ingerencji przez operatora.
Klient ma możliwość przerobu surowca z różną wydajnością dopasowaną do aktualnych możliwości i ilości dostępnego surowca.

PRZYKŁAD 3.

Przerób różnego rodzaju surowca i dozator środków myjących

Trzeci przykład wprowadzonych w oparciu o dialog z klientem dotyczy modyfikacji pasteryzatora. Klient posiadał pasteryzator, ale urządzenie wymagało stałego nadzoru i kontroli parametrów pracy. Klientowi zależało aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu przez operatora poprzez automatyzację procesu pasteryzacji.

W trakcie rozmów dowiedzieliśmy się, że chcą przerabiać na pasteryzatorze także przeciery warzywne. Ponadto równie istotnym życzeniem klienta było zoptymalizowanie etapu podawania środków myjących, aby podnieść poziom bezpieczeństwa pracy.
Zaproponowaliśmy pasteryzator z wymiennikiem rurowym i automatycznym dozatorem środków myjących.

Oprogramowanie sterujące pracą pasteryzatora w połączeniu z automatyką i urządzeniami pomiarowymi eliminuje potrzebę stałego nadzoru. Wszystkie parametry pracy są dostępne w formie raportów. Aby umożliwić pasteryzację różnego typu surowca, wymieniliśmy wymiennik z płytowego na rurowy. W zbiorniku buforowym zostało dodane mieszadło, które zapobiega zastygnięciu produktu (w przypadku przecierów warzywnych).

Dodatkową modyfikacją było wprowadzenie automatycznego dozowania środków myjących tzw. dozatora. Składa się on z pompek dozujących umieszczonych w dwóch pojemnikach wypełnianych kwasem i zasadą. Dozator eliminuje konieczność ręcznego odmierzania i dodawania środków myjących. Bazując na wskazaniach konduktometru system pobiera odpowiedni środek myjący, aby utrzymać żądane parametry podczas etapu mycia.
Nasz klient otrzymał dostosowane do swoich potrzeb urządzenie. Jest zadowolony z automatyzacji procesu pasteryzacji i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy jaki udało się nam osiągnąć.

Podczas projektowania wykorzystujemy nowoczesne zdobycze techniki i stosujemy je w taki sposób aby nasz klient osiągał maksymalne korzyści z użytkowania dostarczonego przez nas urządzenia.


Zaprojektujemy urządzenie procesowe pod Twoje potrzeby:
• do miejsca którym dysponujesz,
• wykorzystamy najnowsze techniki automatyzacji i pomiarów,
• dostosujemy funkcje systemu sterowania,
• zagwarantujemy bezpieczeństwo Twojemu produktowi.

B&P Engineering jest polską firmą, która zapewnia sprawny serwis pogwarancyjny oraz oryginalne części zamienne.
Koncentrujemy się na dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu umożliwiających osiągniecie sukcesu naszym klientom.

Zapraszamy do współpracy!
https://www.engineering-bp.com/