Czy można chronić wygląd słodyczy wzorem przemysłowym?

Zgodnie z definicją, wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem może być każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy. Czy oznacza, to że można uzyskać ochronę na wygląd słodyczy?
Jak najbardziej. Ubieganie się o ochronę dla produktów spożywczych jest coraz popularniejsze. Rejestruje się już nie tylko wygląd opakowania, ale również samego produktu spożywczego.


Obecnie w urzędach patentowych chronione są wszelkie słodkości takie jak żelki, ciastka, czekoladki czy chrupki.
Poniżej przykłady polskich wzorów przemysłowych.

Procedura rejestracji wzoru przemysłowego może przebiec bardzo sprawnie, dzięki czemu zgłaszający jest w stanie otrzymać świadectwo ochronne nawet w kilka dni.
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego może trwać do 25 lat, a ochronę należy opłacać każdorazowo co 5 kolejnych lat.

Ewentualne spory dotyczące podobieństwa zarejestrowanych słodyczy z innymi, będą oceniane tak samo, jakby były to jakiekolwiek inne produkty.
Należy jednak pamiętać, że zgłaszany wzór musi być nowy oraz posiadać indywidualny charakter, czyli wywierać odmienne wrażenie od innych wzorów. Nowość wzoru oznacza, że nie był on nigdzie upubliczniony, a więc opublikowany na stronie internetowej, Facebooku czy Instagramie, a tym bardziej dostępny na rynku, wcześniej niż 12 miesięcy od daty jego zgłoszenia przez uprawnionego.
Zarówno Urząd Patentowy RP jak i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), nie będzie sprawdzał nowości i indywidualnego charakteru wzoru podczas przeprowadzania procedury rejestracyjnej, natomiast wzór niespełniający tych kryteriów, będzie podlegał unieważnieniu na wniosek strony trzeciej.
Sytuacja taka miała miejsce na przykład w sprawie wzoru rurki zarejestrowanej w 2013 roku.

Wzór ten został unieważniony na wniosek polskiego przedsiębiorcy, który wykazał, że chroniony wzór nie spełniał wymogów rejestracyjnych w dacie zgłoszenia, ponieważ został udostępniony na rynku półtora roku wcześniej. W postępowaniu o unieważnienie przedłożono między innymi wydruki z materiałów reklamowych:

Innym przykładem sprawy, w której skutecznie unieważniono prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego na słodycze, była sprawa dotycząca poniższego wyrobu:

W postępowaniu spornym przed Urzędem Unii Europejskiej (EUIPO), strona wnioskująca o unieważnienie, przedstawiła dowody, że ten wyrób piekarniczy nie różni się od innych dostępnych na rynku.

W związku z przedłożonymi materiałami, urząd unieważnił udzielone prawo z rejestracji z powodu braku indywidualnego charakteru.
Rejestracja wzoru przemysłowego jest konkretnym narzędziem umożliwiającym podjęcie działań prawnych wobec konkurenta wprowadzającego na rynek łudząco podobne towary i dochodzenia roszczeń, a sama procedura rejestracyjna nie jest bardzo skomplikowana ani kosztowna. Niemniej za każdym razem, przed podjęciem jakichkolwiek działań biznesowych warto skonsultować się z rzecznikiem patentowym, gdyż – szczególnie na tym rynku – każda sprawa podlega indywidualnym uwarunkowaniom.

Autorka: Nina Jankowska – rzecznik patentowy

Nina Jankowska (fot. Piotr Skubisz)

Zapraszamy do lektury pozostałych tekstów ekspertów Patpol (poniżej)