Kompania Piwowarska i Eurocash zmniejszają ślad węglowy

Single Source to plan reorganizacji transportu ciężarowego pomiędzy firmami. Przed jego wdrożeniem dostawy do magazynów sieci Eurocash obsługiwał najbliższy im z trzech browarów Kompanii Piwowarskiej (Białystok, Poznań, Tychy). Dostawa do magazynów sieci Eurocash rozlokowanych na terenie całego kraju często wiązała się więc z koniecznością dwukrotnego przeładunku oraz transportu piwa, które rozlewane jest tylko w jednym z trzech browarów.

W projekcie Single Source piwa są kategoryzowane przez Planistów Łańcucha Dostaw Grupy Eurocash pod względem miejsca ich warzenia. W efekcie Kompania Piwowarska dostarcza piwo do magazynów Eurocash bezpośrednio z miejsca rozlewu, tym samym zmniejszając liczbę przejeżdżanych kilometrów oraz podwójnych przeładunków w magazynach. Ta z pozoru prosta zmiana wymagała zaangażowania wielu naszych pracowników z działów: planowania, logistyki klienckiej, biura obsługi klienta, transportu i magazynowania. Dzięki Single Source, w okresie od stycznia do sierpnia tego roku, obniżyliśmy emisję CO₂ do atmosfery o ponad 5%, tj. 31,5 tony, w stosunku do okresu sprzed wdrożenia planu. Osiągniętą redukcję emisji uzyskaliśmy z optymalizacji procesu, bez wprowadzenia zmian technologicznych – mówi Damian Długaj, kierownik ds. klienckiego łańcucha dostaw w Kompanii Piwowarskiej.

Zmiana procesu ze strony Grupy Eurocash wpisuje się w ogólnoświatowy trend redukcji CO₂. Wraz z Kompanią Piwowarską osiągnęliśmy redukcję dwutlenku węgla jednocześnie nie pogarszając wskaźników dostępności dla klientów Grupy Eurocash przy tym samym poziomie zapasów. To pokazuje, że można bez problemu łączyć działania biznesowe nakierowane na klientów z działaniami wpisującymi się w idee zrównoważonego rozwoju – mówi Adam Bartuś, Menadżer Łańcucha Dostaw Grupy Eurocash.

Zgodnie ze swoją strategią, lider rynku piwowarskiego w Polsce współpracuje z partnerami biznesowymi kierując się nie tylko użytecznością czy kosztem produktów i usług, ale również przesłankami ekologicznymi. Zaprojektowany model współpracy wpisuje się w cele Kompanii Piwowarskiej, które zakładają redukcję emisji CO₂ pochodzącą z całego łańcucha dostaw o 30% do 2030 r., a do 2050 osiągnięcie neutralności węglowej. Single Source jest jednym z elementów w łańcuchu dostaw, który ma zbliżać producenta piwa do realizacji celu. Projekt ten wpisuje się także w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash zakładającą ograniczenie emisji CO₂ i marnowania żywności.