Nowa inwestycja lubelskiego Stocka

Symbolicznym wmurowaniem kamienia węgielnego rozpoczęła się budowa nowej gorzelni Stock Polska, jednej z największych w ostatnich latach inwestycji przemysłowej na Lubelszczyźnie. Nowoczesny obiekt o wydajności 100 tysięcy litrów spirytusu dziennie, który powstanie na terenach firmy przy ul. Krochmalnej, da zatrudnienie kilkudziesięciu nowym pracownikom. Inwestycja wyróżniać się będzie szeregiem pro-ekologicznych rozwiązań oraz wieloma innowacjami technologicznymi.

Nowa gorzelnia Stocka to wzorcowy przykład połączenia zaawansowanej technologii XXI wieku z dbałością o przyrodę, otoczenie oraz dobro społeczności lokalnej – powiedział podczas konferencji prasowej Marek Sypek, dyrektor generalny Stock Polska Sp. z o.o. – Nie ukrywam, że podczas tej inwestycji bardzo wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę. Zastosowane systemy odzyskiwania energii oraz wody będą wręcz unikalne w skali kraju. Instalacja zostanie doskonale wyciszona, a nowoczesny projekt architektoniczny budynku z zieloną elewacją i dachem, pięknie wpisze się w rewitalizację dzielnicy „Za Cukrownią”, gdzie już mamy nowoczesną Arenę Lublin, a w budowie nowy, zielony dworzec metropolitalny – dodał Sypek.


Instalacja wytwarzać będzie surowy alkohol, z którego produkowane będą m.in. alkohol do celów spożywczych (wódki czyste i smakowe oraz likiery), medycznych, farmaceutycznych (płyny do dezynfekcji) a także rolniczych. Alkohol w lubelskiej gorzelni powstawać będzie w dużej mierze na bazie produktów pochodzących od dostawców z Lubelszczyzny, tj. przy wykorzystaniu kukurydzy, żyta, pszenżyta, jęczmienia a także pszenicy. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych Stock Polska

Pierwsze inwestycje konstrukcyjne przewidziano na początek 2022 roku. Całkowita powierzchnia nowej gorzelni wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmie obszar około 5 800 m2, co stanowi 1/10 obecnej działki przemysłowej Stocka w Lublinie.


Bardzo dużą wagę przykładamy do rozwiązań proekologicznych, dlatego przygotowanie placu pod budowę odbyło się bez wycinki drzew. Budynek gorzelni zostanie usytuowany tak, by instalacje produkcyjne znalazły się wzdłuż torów kolejowych. Dzięki temu inwestycja będzie przyjazna dla okolicznych mieszkańców – dodaje Agnieszka Kielech, dyrektor lubelskiego zakładu Stock Polska.


Koszt budowy oszacowano na około 120 milionów złotych. Spółka otrzymała już wszystkie wymagane prawem zgody, tj. decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę z Urzędu Miasta Lublin. Wstępna data oddania inwestycji to początek 2023 roku.
Gorzelnia zostanie wyposażona w nowoczesną instalację fotowoltaiczną oraz oświetlenie oparte w całości o technologię LED. To zmniejszy zapotrzebowanie na energię w obszarze oświetlenia pomieszczeń technologicznych, biurowych oraz terenu zewnętrznego nowej instalacji.

Proces produkcyjny ma być zoptymalizowany tak, aby do minimum zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną. Dzięki zastosowaniu unikalnego powiązania technologicznego poszczególnych węzłów produkcyjnych zakład może zaoszczędzić nawet 3 mln metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Instalacja fermentacyjna zostanie wybudowana w technologii zamkniętej, co sprawi, że żaden zapach nie będzie uwalniany na zewnątrz. Wszelkie ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe oczyszczane będą w zakładowej oczyszczalni. Zastosowanie ekranowania budynków oraz odpowiednia konstrukcja pomieszczeń spowodują również, że gorzelnia będzie cicha dla otoczenia. Zakład będzie prowadzić także zbiór wody deszczowej, która zostanie wykorzystana ponownie, m.in. do podlewania zielonego terenu zakładu. Żywe rośliny poprawią zdolność zatrzymywania wody, będą absorbować ewentualny pył z otoczenia zakładu i podniosą walory wizualne budynku.


Nowa inwestycja niesie ze sobą także pozytywne skutki ekonomiczne w skali lokalnej i krajowej. Nowa gorzelnia to także wzrost zatrudnienia w zakładzie o około 30 etatów, zarówno na stanowiskach produkcyjnych, magazynowych, jak i biurowych.

O Stock Polska
Stock jest jednym z wiodących producentów wódek czystych i alkoholi smakowych, drugim największym producentem alkoholu w Polsce.
Lubelska firma stanowi ważną część międzynarodowej grupy Stock Spirits Group, zatrudniają łącznie na pełny etat 1080 pracowników, z czego 650 w Polsce.

Na zdjęciu tytułowym moment wmurowania tuby aktu erekcyjnego – od lewej: Artur Szymczyk, z-ca prezydenta miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju, Agnieszka Kielech, dyrektor zakładu STOCK w Lublinie oraz Sebastian Trojak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.