DANONE ogłasza kolejne zobowiązania

Za działania na rzecz ochrony zasobów planety, po raz czwarty z rzędu, został nagrodzony Żywiec Zdrój. Firma zebrała i przekazała do recyklingu taką samą ilość plastiku, jaką wprowadziła na rynek – tym samym dotrzymując słowa danego na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach w 2018. Kontynuując walkę ze zmianami klimatycznymi, DANONE ogłasza nowe zobowiązania.   

– Jesteśmy dumni, że nasze pionierskie działania zostały doceniane. Przede wszystkim jednak – poprzez te działania wywieramy zauważalny wpływ na ochronę zasobów naturalnych i włączamy się w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. O potrzebie podejmowania kolejnych inicjatyw skutecznie przypomina trwający szczyt klimatyczny ONZ. Dlatego kontynuując działania na rzecz ochrony zasobów planety, ogłaszamy zobowiązania na kolejne miesiące i lata. – mówi Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE

Chcąc kontynuować pozytywny wpływ na zdrowie milionów Polaków i chronić zasoby naturalne, spółki DANONE zobowiązują się do:

PRZECIWDZIAŁANIA NIEDOBOROM ŻYWIENIOWYM POLAKÓW, koncentrując się na promowaniu właściwych nawyków i wyborów żywieniowych oraz rozwijaniu wartościowej oferty produktowej.

OCHRONY NATURALNYCH ZASOBÓW PLANETY poprzez dążenie do obiegu zamkniętego swoich opakowań, zero emisyjności, przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz promocję rolnictwa regeneratywnego i diety planetarnej – korzystnej dla zdrowia i środowiska.

By przeciwdziałać zmianom klimatycznym niezbędne jest przejście od gospodarki o charakterze liniowym do gospodarki obiegu zamkniętego, jako tej zapewniającej wielokrotne wykorzystywanie tych samych surowców. Jednocześnie pozwala to zapobiegać ich marnowaniu i ograniczać zużycie surowców naturalnych. Dlatego już dziś spółki DANONE zmieniają opakowania na bardziej zrównoważone, współpracują z innymi przedstawicielami branży na rzecz wprowadzenia efektywnego systemu zbiórki i recyklingu w Polsce oraz zachęcają konsumentów do postaw proekologicznych.

Marnowanie żywności jest dziś jednym z największych, globalnych wyzwań środowiskowych. By temu przeciwdziałać spółki DANONE wprowadziły rozwiązania w całym swoim łańcuchu dostaw. W procesach produkcyjnych niwelowane są straty półproduktów oraz wyrobów gotowych. Dodatkowo półprodukty są przekazywane rolnikom, którzy przetwarzają je na materiał paszowy. Zaś nadwyżki pełnowartościowych produktów, od lat za pośrednictwem Banków Żywności, trafiają do potrzebujących. 
W tym roku firma zaostrzyła walkę z marnowaniem żywności, podejmując współpracę z platformą Too Good To Go. Dzięki temu rozwiązaniu konsumenci mogli zakupić w symbolicznej cenie, paczki niespodzianki z produktami mlecznymi i roślinnymi