W poszukiwaniu nowych źródeł białka

Materiały paszowe wytwarzane z biomasy owadów to stosunkowo nowe produkty na rynku europejskim. W ostatniej dekadzie powstało wiele przedsiębiorstw rozwijających technologię produkcji, a cały sektor może pochwalić się znacznym wsparciem inwestorów. Najwięksi producenci karm dla zwierząt domowych (jak Mars i Nestle) już wprowadzają karmy dla zwierząt towarzyszących z owadami. Obecnie trwa wyścig technologiczny firm w zakresie poprawy technologii, zwiększenia wydajności i jakości końcowego produktu jakim jest białko i tłuszcz z owadów.

Niewielka natomiast część tych podmiotów posiada know-how pozwalające na skalowanie produkcji. Jednym z wiodących podmiotów na rynku jest HiProMine S.A. z podpoznańskiego Robakowa. Obecnie to jedyna w Polsce jednostka posiadająca zaplecze badawczo-rozwojowe skupiające się na optymalizacji hodowli owadów i produkcji protein, tłuszczu i nawozu pochodzenia owadziego.
HiProMine jest aktualnie największym podmiotem tej nowej branży w Polsce. Spółka powstała w 2015 r. w celu poszukiwań alternatywnych źródeł białka.

Stały wzrost populacji i rozwój akwakultury oraz kurczące się zasoby oceaniczne wytworzyły naturalną konieczność na zastąpienie białka pochodzącego z mączek rybnych. Osobnym rynkiem jest dynamicznie rozwijający się przemysł karm dla zwierząt towarzyszących tzw. petfood który również poszukuje nowych źródeł zrównoważonego środowiskowo i funkcjonalnego białka.


W ciągu dwóch ostatnich lat zatrudnienie w firmie wzrosło o ponad 60%, osiągają aktualnie poziom przeszło 50 pracowników. Wybudowanie pilotażowego zakładu demonstracyjnego w 2019 r. pozwoliło zwielokrotnić moce produkcji testowych partii towarów, a przy okazji uzyskać z ich sprzedaży istotny dochód w stosunku do pierwszych lat działalności, które skupiały się przede wszystkim na badaniach przemysłowych, walidacji produktów i budowie prototypów. W ostatnich latach nastąpił bardzo duży rozwój technologii, opatentowano wiele rozwiązań technicznych koniecznych do skalowania produkcji. Obecnie HiProMine posiada ponad 60 międzynarodowych patentów, przeszło fazę przedwdrożeniową rozwoju i jest gotowe do komercjalizacji i rozpoczęcia produkcji i sprzedaży w skali przemysłowej.
Kadra HiProMine składa się z kilkunastu naukowców pracujących w interdyscyplinarnym zespole z różnych dziedzin nauki jak biologia, entomologia, genetyka, zootechnika, weterynaria czy automatyka przemysłowa. Opracowane technologie pozwalają na pełną skalowalność produkcji przy zachowaniu wysokiej wydajności i bioasekuracji.
Produkcja białka i tłuszczu z owadów doskonale wpisuje się w założenia „Europejskiego Zielonego Ładu” i globalne trendy ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, a także strategię „od pola do stołu”. Emisja dwutlenku węgla, innych gazów cieplarnianych, zapotrzebowanie na wodę pitną i teren są znacznie niższe niż w przypadku innych zwierząt gospodarskich. Hodowla odbywa się w zautomatyzowanym systemie wertykalnym zmniejszając zapotrzebowanie na przestrzeń produkcyjną.

Z tysiąca m2 można uzyskać do 8,5 tys. ton owadów rocznie. Na podobnej powierzchni w Brazylii uzyskuje się zaledwie 300 – 400 kg soi.

Pozytywny wpływ produkcji HiProMine jest również bardzo dobrze widoczny w redukcji przełowienia oceanów, gdyż biomasa owadów, która będzie produkowana w nowym zakładzie odpowiada np. 40 mln sztuk makrel, które byłby odłowione w warunkach naturalnych w celu przetworzenia na mączkę rybną.

Ponadto produkcja owadów w technologii HiProMine nie wymaga zużycia wody pitnej. Zwierzęta pobierają ją wraz z pokarmem np. produktami ubocznymi przemysłu spożywczego (wytłoki warzywne, owocowe itd.). Owady produkowane w HiProMine są karmione między innymi odsortem owocowo-warzywnym czyli materiałem, który w innych okolicznościach stałby się odpadem i trafił do kompostowni zwiększając emisję gazów cieplarnianych.

Produkty uzyskane z owadów charakteryzują się wysoką przyswajalnością i funkcjonalnością w żywieniu zwierząt. Na szczególną uwagę zasługuje obecność białek przeciwbakteryjnych tzw. antimcrobal peptides czy kwasu laurynowego pełniących w organizmie istotne funkcje prozdrowotne jako czynniki antybakteryjnie, przeciwzapalne oraz wspomagające układ immunologicznyW 2021 r. Spółka przeprowadziła emisję publiczną akcji w trybie subskrypcji prywatnej, co było największą emisją w historii polskich spółek zmierzających na rynek NewConnect. W najbliższych miesiącach planowane jest wprowadzenie wszystkich akcji na ten rynek. Środki pozyskane w ten sposób będą wsparciem w inwestycjach planowanych na lata 2021-2023, które zapewnią wdrożenie produktów na rynku.

W najbliższych miesiącach HiProMine rozpocznie budowę zakładu, który będzie w stanie produkować ponad 50 tys. ton biomasy z bezkręgowców rocznie. Równolegle już trwa budowa nowego centrum biotechnologicznego i wylęgarni owadów w Robakowie czyli infrastruktury towarzyszącej, ale niezbędnej w skalowaniu produkcji w nowopowstającym zakładzie przemysłowym. Centrum biotechnologiczne będzie dalej rozwijało działy genetyki, rozrodu owadów i automatyzację produkcji. Pozwoli to stać się jednym z liderów w sektorze produkcji alternatywnego białka zwierzęcego.

Głównymi odbiorcami wytworzonych materiałów są obecnie firmy produkujące karmy typu petfood dla psów, kotów, ptaków, płazów, gadów, ryb akwariowych oraz producenci pasz dla ryb hodowlanych (akwakultura).


Procesy produkcyjne prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami higienicznymi i sanitarnymi regulowanymi procedurami HACCP i GMP+. Dzięki temu, oraz wyróżniającym cechom samych produktów opracowywanych przez Spółkę (wysoka zawartość białka, brak zanieczyszczeń, stabilność parametrów) firma nie ma problemów ze zbytem wyprodukowanych materiałów pilotażowych powstałych podczas walidacji technologii i procesów.


Zmiana legislacji z 17 sierpnia 2021 r. dopuszcza białko owadzie w żywieniu drobiu i trzody chlewnej. Poza sektorem zwierząt towarzyszących i akwakulturą, które do tej pory stanowiły podstawę zbytu, pojawił się kolejny potencjał w postaci zwierząt gospodarskich, choć należy zaznaczyć, że ilości konieczne dla chociażby polskich producentów pasz dla drobiu przekraczają wielokrotnie moce produkcyjne nowego zakładu.

Kolejną istotną zmianą w branży producentów biomasy owadów są pozytywne zmiany regulacyjne w wykorzystaniu odchodów z owadów jako organicznego nawozu. HiProMine jako pierwsza firma w Polsce uzyskała zgodę Ministra Rolnictwa na sprzedaż takiego nawozu.
Zaplecze naukowe HiProMine w tym współpraca z wieloma Uniwersytetami z całej Europy pozwala na bardzo dokładną walidację produktów. Spółka przeprowadziła liczne badania żywieniowe na łososiach, pstrągach, jesiotrach, drobiu i zwierzętach towarzyszących. Uzyskane wyniki są bardzo ważne we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych mączek czy tłuszczy z owadów, podnosząc wartość produktów. Obecnie HiProMine opracowało technologię produkcji kilku rodzajów mączek o różnych poziomach białka i tłuszczu, w zależności od potrzeb klientów. Stosunkowo nowym opracowywanym produktem jest HiProMeat, czyli mięso z larw, tj. minimalnie przetworzone białko owadzie, będące idealnym zamiennikiem mięsa z kręgowców, szczególnie w dietach hipoalergicznych dla psów i kotów. Dużą zaletą tego typu niskoprzetworzonego białka jest nie tylko wysoka wartość pokarmowa ale również bardzo pozytywny wpływ na środowisko naturalne, jako czynnik ograniczający emisję gazów cieplarnianych, przełowienie oceanów i zmniejszający zużycie wody. Zastępując np. mięso wołowe czy dziczyznę w karmach dla psów mięsem owadzim producent może bezpośrednio wpływać na ślad węglowy w karmach hipoalergicznych, gdzie konieczne jest stosowanie wysokiej jakości produktów.

autor: prof. dr hab. Damian Józefiak – Członek Zarządu HiProMine S.A.