Ziemniak i wołowina – z paszportami

Konsumenci coraz częściej poszukują wiarygodnych informacji o produktach żywnościowych. Zbieranie i przekazywanie takich danych wymaga zaangażowania technologii cyfrowych. Państwowy Instytut Badawczy NASK razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ruszył z pilotażowym projektem „Paszportyzacja polskiej żywności”. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisano umowę w tej sprawie pomiędzy NASK i KOWR.

Potrzeba poczucia bezpieczeństwa żywnościowego oraz poczucia tego, że kupujemy to, co chcemy kupować i wiemy, co dany produkt spożywczy zawiera, jest szczególnie istotna. Zwłaszcza w czasie, kiedy mamy do czynienia z bardzo różnymi produktami spożywczymi. Jak udostępnić konsumentom tę wiedzę? Tego zadania podejmuje się NASK we współpracy z KOWR. Wyniki tych prac będą służyły dobru konsumentów – informuje Henryk Kowalczyk, wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

Każdy konsument ma mieć możliwość zdobycia szerszej informacji na temat żywności, która trafia na jego stół. Hodowcy i producenci mają mieć możliwość podkreślenia wartości swoich produktów za pomocą wiarygodnego systemu. W obecnych warunkach rynkowych wykorzystanie systemów śledzenia oraz identyfikowania produktów staje się koniecznością, która może zagwarantować polskiemu sektorowi rolno-spożywczemu utrzymanie pozycji liczącego się na świecie dostawcy żywności. Projekt będzie realizowany w wyniku zmian legislacyjnych, które zainicjowało Centrum GovTech, funkcjonujące w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Na rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka realizowany będzie pilotaż. Specjaliści przeprowadzą prace badawcze mające na celu zdobycie nowej wiedzy, przetestowanie określonych funkcjonalności i innowacyjnych rozwiązań na wybranych grupach podmiotów oraz praktyczne zbadanie i opisanie możliwości realizacji docelowego Projektu Paszportyzacji Polskiej Żywności.

Zadaniem NASK PIB w projekcie będzie m.in. opracowanie procesu zbierania, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania danych na rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka, a także przetestowanie określonych funkcjonalności i innowacyjnych rozwiązań na wybranych grupach podmiotów. Celem pilotażu będzie również zbadanie i opisanie możliwości zbudowania Paszportu dla produktów objętych pilotażem, ustalenie jak dalece możliwe jest – w ramach jednego docelowego systemu – gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących wybranych produktów rolnych i żywnościowych, jak również zbadanie możliwości wykorzystania zagregowanych danych do wspomagania realizacji mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.

Polskie rolnictwo jest unikatowe w skali światowej, dlatego że łączy w sobie ekologię oraz tradycję z nowoczesnością. I tę nowoczesność poprzez podpisanie projektu badawczego z NASK będziemy odbiorcom przybliżać. Transformacja cyfrowa, która dzieje się na naszych oczach, staje się faktem. Nasz projekt badawczy wpisuje się w kolejny światowy trend – projektu od pola do stołu. – podkreśla Michał Wiśniewski, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Planowane jest także postępowanie grantowe mające na celu zdobycie i zbadanie jak najszerszego zakresu możliwości technicznych i technologicznych oraz zebranie doświadczeń i wykonanie symulowanych wdrożeń pośród producentów i przetwórców rolnych wskazanych w pilotażu.

W ramach projektu możliwa będzie także współpraca z szeregiem innych, kluczowych instytucji administracji publicznej z obszaru rolnictwa: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównym Inspektoratem Weterynarii, Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: biuro.mediacontact.pl