Grant NAWA na badania – osady ściekowe jako nawóz rolniczy

Dr inż. Marta Jaskulak z Zakładu Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest kierownikiem projektu pt. Osady ściekowe jako nawóz rolniczy – “zielona” szansa czy ukryte zagrożenie? Badania nad potencjalnym rozprzestrzenianiem się oporności na antybiotyki w wyniku długotrwałego nawożenia gruntów rolnych osadami ściekowymi. Ten projekt Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zakwalifikowała do finansowania w ramach tegorocznej edycji programu PHC Polonium.

W ramach polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie edukacji, nauki, kultury i sportu program zakłada prowadzenie wspólnych badań przez naukowców z GUMed oraz Uniwersytetu Lille (Francja). Projekt Osady ściekowe… jest jednym z 20 zakwalifikowanych do finansowania przez Agencję. Został on poddany ocenie zarówno przez stronę polską, jak i francuską, uzyskując od pierwszej z nich maksymalną możliwą liczbę punktów, z kolei od drugiej najwyższą ocenę. Nadzorująca go dr inż. Marta Jaskulak jest biologiem i ekotoksykologiem zajmującym się głównie problemami skażenia środowiska wodno-gruntowego.

Źródło: gumed.edu.pl