USA: Podatek od napojów słodzonych jest skuteczny

Polityka publiczna, która ma na celu zmniejszenie spożycia dodanych cukrów poprzez opodatkowanie napojów słodzonych cukrem jest skuteczna i zrównoważona – wykazały badania przeprowadzone w Chicago.

Jak pokazują statystyki, obecnie ponad 50 procent dorosłych i 65 procent dzieci spożywa więcej cukrów dodanych niż jest to zalecane. Ich konsumpcja znacząco przyczynia się do otyłości i jest związana z poważnymi chorobami współistniejącymi, takimi jak cukrzyca lub schorzenia układu krążenia.

Zespół naukowców z University od Illinois postanowił ocenić skuteczność wdrożenia podatków od napojów słodzonych na przykładzie miasta Seattle, gdzie danina ta została wprowadzona w 2018 roku. Dane Seattle porównywano z danymi z Portland w stanie Oregon – miasta o podobnym rozmiarze i uwarunkowaniach demograficznych lecz bez podatku od napojów gazowanych.

Dane do analizy zbierano ze sklepów detalicznych w Seattle i Portland. Były to sklepy spożywcze, supermarkety, drogerie oraz dyskonty. Brano pod uwagę również sprzedaż napojów słodzonych cukrem, niesłodzonych, słodzonych słodzikami oraz wyroby cukiernicze.

Okazało się, że ceny napojów opodatkowanych wzrosły średnio o 1,04 centa, co odpowiada stawce podatkowej wynoszącej 59 procent. Wielkość sprzedaży napojów gazowanych spadła o 22 procent.

Naukowcy odkryli, że po dwóch latach od wdrożenia podatek spowodował spadek konsumpcji cukru pochodzącego z napojów gazowanych. Zauważono pewne zrównoważenie w postaci wzrostu sprzedaży innych wyrobów z cukru, czyli 4-procentowy wzrost ilości cukru pochodzącego ze słodyczy (według badaczy ogólny spadek spadek spożywanego cukru wynosił netto 19 procent).

Nasze badania pokazują, że nawet po uwzględnieniu potencjalnych zachowani substytucyjnych, takich jak zakupy transgraniczne lub wybór innych produktów z dodatkiem cukru, podatek od napojów gazowanych ma duży i trwały wpływ na zmniejszenie ilości spożywanego cukru. Podatek może trwale zmniejszyć popyt na słodkie napoje i pomóc obniżyć wskaźniki szkód zdrowotnych związanych z dodanymi cukrami – podsumowuje prof. Powell.

Źródło: pap.pl