Eksperci o zerowej stawce VAT na żywność od 1 lutego

Spodziewam się, że od 1 lutego VAT na żywność będzie zerowy – powiedział Tadeusz Kościński, minister finansów. Dodał również, że obniżka będzie dotyczyć wszystkich produktów, które dziś mają stawkę VAT 5 proc.

Obecne unijne przepisy dotyczące VAT uzgodnione przez państwa członkowskie nie pozwalają na zerową stawkę VAT na żywność. Dyrektywa VAT zezwala jedynie na stosowanie obniżonych stawek, jak np. 5 proc. Jednak, jak tłumaczy minister finansów, zerowa stawka VAT może wejść w życie od 1 lutego, bo trzeba czasu na przerejestrowanie kas fiskalnych.

Przewidziana przez Polskę stawka 0 proc. VAT na żywność ma być możliwa w ramach nowej dyrektywy taryfowej w oparciu o podejście uzgodnione na ostatnim spotkaniu ministrów finansów UE. 7 grudnia uzgodnili oni aktualizację obecnych przepisów regulujących VAT od towarów i usług. Nowe przepisy zapewnią rządom większą elastyczność w zakresie ustalania stawek podatku, które mogą stosować.

Szef resortu finansów pytany o wysoką inflację przypomniał o tarczy antyinflacyjnej i zapewnił, że w budżecie są zasoby, aby ją przedłużyć, jeśli będzie taka potrzeba. Wskazał, że nie jest teraz moment, żeby zmieniać budżet ze względu na inflację – Trzeba poczekać, bo wnioskować i prognozować jest bardzo trudno, trzeba poczekać, co się stanie, czy inflacja będzie wyższa, czy uda się ją zbić obniżeniem VAT – powiedział Kościński.

Sprawę komentuje Małgorzata Cebelińska, dyrektor handlu SM Mlekpol:
Podjęta przez Komisję Europejską decyzja o obniżeniu podatku VAT do 0 % jest ważnym i doraźnym rozwiązaniem. Każde działanie w zakresie obniżki ceny stwarza szansę dla konsumentów na poprawę wydatków na żywność w ramach rodzinnego budżetu. Jednocześnie może mieć to wpływ na zwiększenie konsumpcji odżywczych produktów, co byłoby pozytywnym zjawiskiem.

Trudno jednak prognozować w jaki sposób po tej zmianie zachowa się rynek. Najbardziej istotne są długofalowe działania, które wpłyną na zmniejszenie inflacji i związanych z nią rosnących kosztów – podsumowuje Cebelińska.

Źródło: PAP, SM Mlekpol