Zagrożenia dla polskiego mleczarstwa okiem ekspertów

Polski sektor mleczarski zaliczyć można do największych w Europie pod względem produkcji mleka i jego przetworów. Jednak to nie oznacza, że branża nie boryka się z różnymi problemami. Zapytałam przedstawicieli tego sektora, jakie zagrożenia dostrzegają.

Zielony Ład

Jak podają rządzący zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy oraz reszty świata. Europejski Zielony Ład powstał, by sprostać tym wyzwaniom. Ma on pomóc przekształcić UE w zasobooszczędną gospodarkę.

Europa chce być neutralna dla klimatu do 2050 roku, co oznacza poważne zmiany dla rolników. Zielona transformacja wymaga wprowadzenia daleko idących zmian w produkcji rolno-spożywczej, przede wszystkim zwierzęcej. Hodowcy bydła oraz producenci mleka obawiają się spadku wydajności i wzrostu kosztów produkcji, a tym samym kłopotów finansowych całego sektora, który jest znaczącym producentem żywności w kraju i ważnym eksporterem.

Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP w negatywnych słowach wypowiada się o Zielonym Ładzie, nazywając go utopijnym i ideologicznym. Podkreśla, że jest on nieszczęściem dla polskiego mleczarstwa. Zielony Ład zostanie wprowadzony, dlatego trzeba skupić się na celach i pieniądzach.

Zamienniki mleka

Na półkach supermarketów i dyskontów regularnie pojawiają się nowe roślinne produkty – zwiększa się ich dostępność i różnorodność. Jak wynika z raportu Smart Protein Project, wartość sprzedaży napojów roślinnych w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat o 62% (43 mln €), podczas gdy sprzedaż ilościowa – o 75% (26 mln kg/l). Decyzję o wprowadzeniu na rynek roślinnych alternatyw podejmują również producenci oferujący tradycyjne produkty pochodzenia odzwierzęcego. W Polsce wyzwanie podjęły między innymi takie firmy jak: Mlekpol czy Piątnica.

Problemem jest to, że zmienia się sposób żywienia. Coraz więcej młodych ludzi przechodzi na alternatywne produkty. Jest to bardzo niekorzystny trend dla producentów mleka – podkreśla Marek Las, prezes zarządu firmy Pro–Wam.

Zmiana sposobu żywienia to bardzo niekorzystny trend dla producentów mleka.

Zmiana żywienia wpłynie na produkcje mleka, ponieważ będzie na niego mniejszy popyt. Przez to ludzie mogą stracić prace. W tej branży wszystko jest ze sobą powiązane – komentuje Roman Wasilewski, prezes firmy Romex.

Opinie o szkodliwości mleka

Krowie mleko zawiera spore ilości wapnia, białka oraz witaminy B2 i B12. Nabiał ma w sobie również takie substancje jak tłuszcze nasycone, kwasy typu trans, cholesterol i sód. Niektórzy zaczęli łączyć je z rozwojem raka, otyłością i różnymi chorobami układu krążenia. Co o tym myślą eksperci?

Dotknęła nas negatywna ocena walorów żywnościowych mleka – komentuje Marek Las.

Ardanowski podkreśla, że te funkcjonujące teorie odnośnie szkodliwości mleka są niezwykle krzywdzące i niesprawiedliwe, dlatego trzeba z nimi walczyć.

Co piłeś, kiedy się urodziłeś? – pyta retorycznie profesor Zygmunt Zander, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, ilekroć słyszy informacje na temat szkodliwości mleka. Zapewnia również o pozytywnych dla zdrowia właściwościach tego produktu.

Polski sektor mleczarstwa pomimo swojej wysokiej pozycji w Europie, zmaga się z różnymi zagrożeniami. Nie należy zapominać o dynamicznym wzroście cen środków produkcji, czyli surowca, nośników energii, gazu i opakowań. Ale o tym – w kolejnych materiałach.

Autor: Anna Brzozowska