Rzemieślnicze alkohole debiutują na giełdzie

Mazurska Manufaktura S.A., producent rzemieślniczych alkoholi mocnych oraz regionalnego piwa, złożyła wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynek NewConnect do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spodziewany w I kwartale br. debiut zamyka okres udanych emisji crowdfundingowych.

Mazurska Manufaktura S.A. złożyła Dokument Informacyjny w związku z wprowadzeniem do obrotu 1 224 008 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D, E i F. Równocześnie spółka prowadzi aktywne działania celem zgromadzenia informacji o kontach maklerskich akcjonariuszy posiadających akcje serii B, co pozwoli na wprowadzenie w przyszłości do obrotu na rynku NewConnect również akcji wspomnianej serii.

Uruchomiliśmy proces wprowadzenia akcji, gdyż traktuję debiut na NewConnect jako ogromną szansę, aby wejść na wyższy poziom rozwoju naszej spółki, oparty na wzmocnieniu naszej rozpoznawalności, wiarygodności i transparentności prowadzonego biznesu. W związku z tym liczę, że szybko dopełnimy formalności, by decyzja GPW w sprawie zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego była dla nas pozytywna – informuje Jakub Gromek, prezes zarządu Mazurskiej Manufaktury S.A.

Debiut pokaże realną wartość naszej spółki, uwzględniającą nasz potencjał wzrostu i perspektywy rynku, a naszym akcjonariuszom pozwoli partycypować w oczekiwanym, stabilnym wzroście naszej spółki wynikającym z rosnącej popularności rzemieślniczych alkoholi – mówi Jakub Gromek.

Spółka ma na koncie dwie kampanie crowdinvestingowe. Realizując cele emisyjne spółka zmodernizowała i doposażyła zabytkowy browar w Szczytnie by rozszerzyć ofertę wysokoprocentowych alkoholi kraftowych.

Źródło: informacja prasowa