Browar Okocim

prezentacja browaru – materiał nadesłany przez Carlsberg Polska 

Browar Okocim w Brzesku to największy browar Carlsberg Polska oraz jeden z największych i najnowocześniejszych browarów Grupy Carlsberg w Europie. Warzy piwo już od ponad 175 lat, dynamicznie  rozwija się, pielęgnując swoją tradycję, historię i kulturę piwną oraz aktywnie wspierając lokalne społeczności. 

26 kwietnia 1845 r. Jan Ewangelista Goetz, wizjoner i innowator, założył spółkę, która dała początek działalności Browaru Okocim. Za jego czasów, w 1846 roku, w brzeskim browarze uwarzono pierwsze na ziemiach polskich piwo dolnej fermentacji. Pierwsza warka piwa liczyła kilkadziesiąt wiader (jedno wiadro to 60 litrów). 30 lat później browar był już jednym z pięciu największych producentów piwa w Galicji, w Cesarstwie Austro-Węgierskim.

Przez ponad 175 lat  browar przeżywał wzloty i upadki spowodowane sytuacją polityczną i gospodarczą, przetrwał zabory i dwie wojny światowe dzięki gospodarności zarządzających i zaangażowaniu pracowników.  Spuścizna Jana Goetza Okocimskiego i jego wartości: „Pracą i prawdą” i „Najlepsze z najlepszego”, wyznaczają kierunek rozwoju browaru również dziś.

W 1996 r. duński Carlsberg – firma o bogatych tradycjach piwowarskich, działająca od 1847 roku, został inwestorem strategicznym Okocimia, inwestując w latach 2000 – 2021 ok. 550 mln zł. Obecnie rocznie w browarze warzy się ok. 4 mln hl piwa. Jest ono cenione za wysoką jakość. Co roku okocimskie marki zdobywają najwyższe laury na eksperckich i konsumenckich konkursach piwnych w Polsce i na świecie. Browar Okocim realizuje  ambitne cele strategii zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO, odpowiedzialnie gospodarując wodą i energią, ograniczając ślad węglowy. Kultywując tradycję zaangażowania społecznego rodu Goetzów Okocimskich, browar wspiera też rozwój regionu i inicjatywy ważne dla lokalnej społeczności. Angażuje się w życie mieszkańców i wydarzenia lokalne, a od 8 lat, w programie InicJaTyWy, przekazuje granty organizacjom pozarządowym i instytucjom użyteczności publicznej na projekty służące mieszkańcom Brzeska i okolic.