PepsiCo eliminuje pierwotne tworzywa

Pepsico w Europie stawia sobie za cel wyeliminowanie tworzyw sztucznych pochodzących z pierwotnych źródeł kopalnych ze wszystkich opakowań chipsów i chrupek do końca 2030 r.

Opakowania chipsów będą wytwarzane z plastiku pochodzącego w 100% z recyklingu lub materiałów odnawialnych.

PepsiCo tłumaczy, że dzięki przejściu na opakowania elastyczne z tworzyw sztucznych, do których produkcji nie potrzeba użycia paliw kopalnych, można zredukować emisję gazów cieplarnianych o 40%.

Koncern używa elastycznych tworzyw sztucznych do produkcji opakowań przekąsek – są lżejsze a zatem mają niższy ślad węglowy. Według PepsiCo konieczne są zmiany w celu zmniejszenia ilości wykorzystywanych pierwotnych tworzyw sztucznych, czyli takich, do których wytworzenia potrzeba wydobycia paliw kopalnych, a także promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań.

PepsiCo używa elastycznych tworzyw sztucznych do produkcji opakowań przekąsek, ponieważ takie opakowanie jest lekkie w porównaniu z alternatywnymi rodzajami opakowań, a zatem ma niski ślad węglowy.

Recykling opakowań elastycznych powinien być normą w całej Europie. W wizji naszej firmy opakowania elastyczne będą wolne od tworzyw sztucznych pochodzących z pierwotnych źródeł i staną się częścią rozwijającej się gospodarki obiegu zamkniętego, w której elastyczne opakowania są wartościowym surowcem – mogą być poddawane recyklingowi, by mogły powstać z nich kolejne, nowe opakowania. Wraz z naszymi partnerami inwestujemy w rozwój nowych technologii pozwalających nam osiągnąć ten cel. Dodatkowo, potrzebujemy odpowiednich regulacji prawnych, aby opakowania nigdy nie stawały się odpadami – informuje Silviu Popovici, dyrektor generalny PepsiCo. 

Materiał folii opakowaniowych ma pochodzić z uprzednio użytych tworzyw sztucznych oraz produktów ubocznych, takich jak zużyty olej lub odpady z pulpy papierowej. Testy konsumenckie opakowań zawierających surowiec odnawialny rozpoczną się na rynkach europejskich w 2022 r.

Chcemy kreować pozytywne wybory na rzecz naszej planety oraz realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego, w której surowce są wykorzystywane wielokrotnie. Jednocześnie wiemy, że, aby zwiększyć zbiórkę opakowań elastycznych, potrzeba nam świadomych i odpowiedzialnych konsumentów, którzy będą segregować odpady – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska.

Źródło: PepsiCo