Wsparcie rolników przy uprawie kakaowców

Dodatki finansowe od koncernu Nestle dla rolników uprawiających kakao mają stymulować poprawę jakości życia lokalnych społeczności. Gospodarstwa uprawiające kakao będą premiowane nie tylko za ilość i jakość plonów, ale również za pozytywny wpływ na środowisko i lokalną społeczność.

Gospodarstwa z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany mogą zyskać do 500 franków szwajcarskich rocznie przez pierwsze dwa lata programu. Po tym okresie kwota dodatków ma wynosić 250 franków szwajcarskich. Wypłacanie świadczeń nie będzie zależnie od ilości dostarczanego kakao – program uwzględnia również mniejsze gospodarstwa i także im zapewnia środki. Oferuje również środki dla współmałżonka, wzmacniając tym samym pozycję kobiet.

Społeczności uprawiające kakao stoją w obliczu ogromnych wyzwań, takich jak powszechne ubóstwo na terenach wiejskich, rosnące zagrożenia klimatyczne oraz brak dostępu do usług finansowych czy podstawowej infrastruktury w zakresie wody, opieki zdrowotnej i edukacji.

Koncern Nestlé ogłosił nowy program zwiększający dochody rolników, mający podnieść poziom życia rodzin uprawiających kakao i przyspieszyć wdrażanie praktyk rolnictwa regeneracyjnego. Dodatek finansowy otrzymają gospodarstwa stosujące dobre praktyki, takie jak m.in. posyłanie dzieci do szkoły czy stosowanie optymalnych metod upraw. Nestlé zainwestuje 1,3 miliarda franków szwajcarskich do 2030 roku (co oznacza ponad trzykrotne zwiększenie dotychczasowego corocznego poziomu inwestycji w tym obszarze).

Bazując na pozytywnych efektach pilotażu zrealizowanego w 2020 roku z udziałem 1000 rolników z Wybrzeża Kości Słoniowej, w 2022 roku Nestlé rozszerzy program na 10 000 rodzin w tym kraju. W 2024 roku do programu dołączy Ghana. Nastąpi wówczas ocena wyników tej fazy testowej i dostosowanie programu przed planowanym włączeniem do niego wszystkich rodzin uprawiających kakao w globalnym łańcuchu dostaw Nestlé, co planowane jest do 2030 roku.

W ramach programu Nestlé przekształci swój globalny system pozyskiwania kakao, aby zapewnić pełen monitoring pochodzenia i odpowiednią klasyfikację swoich produktów z zawartością tego składnika – od miejsca pozyskania do fabryki. Pozwoli to na transformację łańcucha dostaw Nestlé oraz szerzej pojętej branży. Firma wprowadzi do oferty linię produktów wykorzystujących kakao uzyskane w ramach programu, umożliwiając konsumentom wpływ na poprawę jakości życia plantatorów oraz ochronę najmłodszych.

Od 2009 roku firma inwestuje w zrównoważony rozwój poprzez Nestlé Cocoa Plan. Dzięki wprowadzonemu w 2012 roku systemowi monitorowania i działań naprawczych 149 443 dzieci objęto pomocą, chroniącą je przed ryzykiem pracy, jak również wybudowano lub wyremontowano 53 szkoły. System ten ma być obecnie standardem branżowym, według którego firmy monitorują swoje łańcuchy dostaw.