Apel do Ministra w sprawie opakowań po produktach mleczarskich

Członkowie Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Związku Polskich Przetwórców Mleka skierowali apel do p. Jacka Ozdoby, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska o wyłączenie opakowań po produktach mleczarskich z zakresu przedmiotowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.


Stworzenie wygodnego dla konsumentów, a jednocześnie bezpiecznego pod względem sanitarnym i higienicznym systemu zbiórki i przechowywania opakowań po aktywnych biologicznie produktach mlecznych byłoby niezwykle trudne i kosztowne – argumentują autorzy. Zwracają też uwagę, że obecnie funkcjonujące systemy depozytowe w Unii Europejskiej zasadniczo wykluczają butelki po produktach mleczarskich z zakresu systemu kaucyjnego.


Jak twierdzą twórcy apelu, opakowania po produktach mleczarskich są zbierane z sukcesem w ramach zbiórki pojemnikowej (selektywna zbiórka). Trudno nam wyobrazić sobie sytuację – argumentują – w której konsumenci,
zamiast korzystać ze zbiórki selektywnej, będą trzymać przez wiele dni opakowania po mleku i jego przetworach w swoich domach. Może to skutecznie zniechęcić do segregacji ww. opakowań.


Autorzy apelu odkreślają, że odzyskanie materiału do recyklingu zanieczyszczonego biologicznie aktywnymi resztkami mleka i jego przetworów będzie nie tylko drogie, ale w znaczącej części niemożliwe. Dlatego wyłączenie spod działania systemu kaucyjnego butelek po produktach mlecznych może paradoksalnie znacząco przyczynić się do zwiększenia ilości zbieranych opakowań po innych produktach oraz poprawić jakość odzyskiwanego materiału do ponownego wykorzystania.