Kierunek Convenience – nasza relacja

Przedstawiciele najważniejszych producentów żywności gotowej spotkali się na corocznej konferencji Kierunek Convenience, organizowanej przez Bikotech.

Piąta edycja Kierunek Convenience odbyła się w Zabrzu

Poruszono tematy związane z nowoczesną produkcją oraz najnowszymi trendami na rynku dań gotowych.

Stoisko Roboplast
Stoisko Univar
Stoisko Henkelman
Janusz Paździora z Dohmeyer mówił o nowych technologiach w produkcji gotowych dań mrożonych
Marek Zachalski z Centrum Monitorowania Rynku zaprezentował najnowsze dane rynkowe dotyczące kategorii dań gotowych
Agnieszka Kawecka zrobiła furorę swoją prezentacją dotyczącą kierunków zmian opakowań do dań gotowych
Joanna Gajda-Wyrębek opowiedziała o wymaganiach prawnych dotyczących substancji dodatkowych w daniach gotowych
Ewa Przysiężna z HPP TradeBridge zaprezentowała możliwości utrwalania dań za pomocą wysokich ciśnień
Lidia Jusis-Wójcik zaprezentowała ofertę Roboplast
Ekipa Konspol-Bis uczestniczy w Kierunek Convenience od pierwszej edycji
Nawiązują się nowe znajomości i umacniają stare
Krótka przerwa na sok
Zagadnienia technologiczne i nowe wyzwania zaprzątały umysły zebranych gości
Zwieńczeniem obrad była wycieczka do kopalni Guido
Pamiątkowe zdjęcie grupy w niebieskich kaskach