Uwaga! Nagradzamy Ekoinwestorów 2022!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym konkursie EKOINWESTOR W Przemyśle Spożywczym.

Na zgłoszenia TUTAJ DO POBRANIA (kliknij) czekamy do końca lipca 2022

Cele Konkursu:

– podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego

– promowanie technologii przyjaznych dla środowiska i ograniczających negatywne oddziaływanie,

– prezentacja rozwiązań efektywnego wykorzystania energii,

– wskazywanie optymalnych źródeł finansowania inwestycji,

– wyróżnienie najciekawszych projektów środowiskowych zrealizowanych w przemyśle spożywczym,

– popularyzacja najlepszych dostępnych praktyk związanych z efektywnością energetyczną i ograniczaniem zużycia mediów

Członkowie Kapituły Konkursowej:

Prof. dr hab. Janusz Wojdalski

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Dr hab. inż. Bogdan Dróżdż

Dr inż. Lech Maryniak





Pobierz REGULAMIN