Polskie jabłko w Tajlandii

Ruszyła kampania promocyjna jabłek z Polski do Tajlandii i Malezji! Dwuletni projekt „Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy” to szeroko zakrojone działania kierowane do konsumentów a także do przedstawicieli biznesu w Tajlandii i Malezji prowadzone przez Stowarzyszenie „Unia Owocowa” oraz Związek Sadowników RP.

Rynek Tajlandii pod kątem jabłek jest bardzo perspektywiczny, stale się rozwija a ilość importowanych jabłek to nawet 152 tysiące ton rocznie. Głównymi dostawcami jabłek do Tajlandii są Chiny, Stany Zjednoczone i Nowa Zelandia.


Głównym celem projektu „Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy” jest uświadomienie konsumentom w Tajlandii, że jabłka pochodzące z Europy, w tym w szczególności z Polski, dzięki bardzo dobrym uwarunkowaniom klimatycznym i glebowym, są jabłkami klasy Premium oraz że różnorodność odmian pozwala każdemu konsumentowi znaleźć gatunek idealnie trafiający w jego oczekiwania. Ważnym przekazem kampanii jest informacja o surowych reżimach produkcji i przechowywania owoców, które są gwarancją bezpiecznego ich spożywania.Badanie na grupie importerów i dystrybutorów owoców

Informacje o ofercie europejskich jabłek badani importerzy zdobywają głównie przez Internet. Istotnym źródłem informacji jest także udział w targach, konferencjach i spotkaniach branżowych. Ważną rolę pełnią również miejscowe izby handlowe oraz stowarzyszenia i instytucje wspierające importerów, które pełnią funkcją wspierającą oraz koordynującą import owoców.
W badaniu determinantów zakupowych respondenci wykazali, że przy wyborze jabłek najbardziej zwracają uwagę na ich smak, kruchość czy też soczystość. Jako drugi aspekt podali cenę i warunki płatności. Na trzecim miejscu podali kraj pochodzenia.
Najwięcej jabłek w Tajlandii w momencie badania były importowane z terenu RPA. Wpływ na to miał ponad 36% wzrost eksportu jabłek z RPA na rynki Dalekiego Wschodu i Azji z połowy 2019 roku, gdy załamał się ich eksport do krajów UE (-29%) oraz Rosji (-35%). Główni eksporterzy jabłek z UE do Tajlandii to Francja, Włochy, Belgia, Portugalia, Chorwacja, Niemcy i Polska. Udział polskich eksporterów jest dotychczas niewielki. Wynosi on 5% ogółu eksportu.


Warto przy tym podkreślić, że jabłka z RPA są relatywnie tańsze, ale nie spełniają one wysokich wymagań, które stawiane są owocom z Europy, takich jak smak, aromat, uprawy bazujące na naturalnym nawożeniu oraz certyfikaty jakości. To właśnie brak spełniania tych wymagań był powodem zamknięcia się dla nich rynku europejskiego.


Respondenci odpowiedzieli, że jabłka klasy premium kojarzą z następujących krajów: Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia i Chiny.
Najbardziej znane gatunki jabłek w Tajlandii to: Red Delicious, Golden Delicious, Red Chief, Gala.

Niemal wszyscy badani importerzy i dystrybutorzy w Tajlandii zgadzają się z tym, że europejskie jabłka mają dużą zawartość witamin i mikroelementów, są jednym z głównych źródeł witaminy C, mają naturalny smak, posiadają certyfikaty jakości i bezpieczeństwa żywności oraz są pozbawione pestycydów. Jakość i bezpieczeństwo tych owoców jest ściśle regulowana przez ustawodawstwo UE. W tych walorach właśnie należy upatrywać szanse na dalszy rozwój eksportu europejskich jabłek do Tajlandii i taki jest przekaz kampanii „Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy”.

Badanie na grupie konsumentów


W społecznej świadomości tajlandzkich konsumentów największymi eksporterami jabłek na miejscowy rynek są Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska (jako całość), Nowa Zelandia oraz Japonia. Wśród państw unijnych badani zidentyfikowali również jabłka z Włoch, Hiszpanii oraz z Polski.
Biorąc pod uwagę kryteria jakości, owoce z UE zostały przez Tajów ocenione bardzo wysoko. I tak jabłka z Polski znalazły się na czwartej pozycji w grupie państw gwarantujących owoce o najwyższej jakości oraz na drugiej pozycji w kryterium jabłek o najlepszym smaku i aromacie.
Zdaniem 70% badanych konsumentów jabłka są istotnym elementem regionalnej diety i są często spożywane lub używane do przygotowywania posiłków. W większości badanych gospodarstw są one spożywane przez wszystkich domowników.
Wśród kryteriów wyboru jabłek przez Tajów najważniejszymi są wygląd zewnętrzny (np. kolor, jędrność), cena oraz certyfikaty/ znaki jakości. Co ważne, cena jabłek odgrywa istotną rolę wśród ludności wiejskiej oraz wśród gospodarstw najniżej sytuowanych. Dla przeciętnego Taja ważniejsza jest jakość, kraj pochodzenia oraz bezpieczeństwo zagwarantowane certyfikatami.
Ponad ¾ badanych tajskich konsumentów zgodziło się ze stwierdzeniami, że miejsce pochodzenia jabłek ma bezpośrednie przełożenie na ich kolor, smak oraz wartości odżywcze, jabłka są jednym z głównych źródeł witaminy C oraz są ważnym elementem zróżnicowanej diety, jabłka z Europy, w tym z Polski mają naturalny smak oraz są pozbawione pestycydów. Aż 46% respondentów odpowiedziało, że używają jabłek w przygotowywaniu codziennych posiłków.


Segmentacja rynku konsumentów jabłek w Tajlandii obejmuje osoby:
– podążające za subiektywnie odczuwanym smakiem i jakością jabłek (kobiety, osoby najmłodsze) oraz podążające za obiektywnymi certyfikatami standardami jabłek z Polski (mężczyźni i osoby starsze).
– spożywające najwięcej owoców w bilansie diety (osoby najmłodsze oraz rodzice dzieci do lat 3) oraz spożywające najmniej owoców (osoby najstarsze i rodziny z dziećmi pow. 16 lat).
– spożywające jabłka najczęściej (osoby o najwyższych dochodach i dzieci ze wsi) oraz spożywające jabłka najrzadziej (osoby z rodzin o najniższych dochodach).
– podążające za ceną (osoby starsze oraz rodzice starszych dzieci) oraz podążające za jakością (konsumenci najmłodsi oraz rodzice dzieci w wieku 0-3 lata).


Tajowie równie często nabywają jabłka na lokalnych targowiskach jak i w dużych sieciach handlowych (np. Central Food Retail, Villa Market, Home Fresh Mart, Gourmet Market). Specyfiką miejscowego handlu są wózki z owocami ulokowane na chodnikach.


Biorąc pod uwagę wyniki zrealizowanego badania, w tym wysoką pozycję jabłek z Unii Europejskiej na rynku Tajlandii, kampania promocyjno-informacyjna „Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy” jest skierowana do konsumentów na rynku o dużej chłonności i o dużym potencjale rozwoju.

Z końcem maja 2022 na targach Thaifex Anuga Asia w Bangkoku odbyły się Dni Jabłka. Poprzez spotkania z potencjalnymi kontrahentami, degustację jabłek oraz odkrywanie jakie normy ustawodawcze z Unii Europejskiej wpływają na ich wysoką jakość i bezpieczeństwo- konsumenci z Tajlandii poznali wyjątkowe walory smakowe oraz odżywcze europejskich oraz polskich jabłek.


Źródło: Stowarzyszenie „Unia Owocowa”