EkoInnowacje PepsiCo


PepsiCo wdraża, dzięki współpracy ze startupami, fizyczny i cyfrowy system monitorowania sortowania i recyklingu odpadów, bio-termoplasty w całości produkowane na bazie domowych odpadów, w tym z tworzyw sztucznych nienadających się do recyklingu i substancji organicznych, a także opartą na sztucznej inteligencji technologię wykrywania awarii w zakładach produkcyjnych.

Firma PepsiCo współpracuje z nowatorskimi startupami, dzięki którym możliwe będzie wdrażanie przełomowych technologii umożliwiających doskonalenie zrównoważonych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw na terenie Europy. Sześć mogących pochwalić się sukcesami rynkowymi startupów zostało wybranych w ramach dokładnie zaprojektowanego programu, którego celem było zaangażowanie innowacyjnych firm w proces promowania nowych technologii. W ciągu następnych 12 miesięcy PepsiCo planuje rozwijać kolejne wspólne projekty.


W PepsiCo wierzymy w wartość, jaką niesie wykorzystanie cyfrowych rozwiązań przyszłości, ponieważ w ten sposób przyspieszamy wdrażanie pozytywnych zmian dla ludzi i świata. Mamy świadomość odpowiedzialności za efektywne wykorzystanie zasobów i stałą redukcję emisji gazów cieplarnianych, jednak nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego celu samodzielnie. Wybierając odpowiednio dopasowane do naszych potrzeb partnerstwa dzięki działaniom podejmowanym przez PepsiCo Labs, umożliwiamy realizację przełomowych rozwiązań, wnosząc w ten sposób istotny wkład w proces promowania innowacji technologicznych. Takie działanie jest zgodne ze strategiczną transformacją PepsiCo Positive, która obejmuje m.in. podejmowanie wyzwań dotyczących zrównoważonego rozwoju w obszarze łańcucha dostaw – powiedziała Katharina Stenholm, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju w PepsiCo Europe. Działania pilotażowe mają odbywać na terenie Europy, w tym w Turcji, Belgii i Portugalii, koncentrując się na czterech głównych obszarach:

Wydajność i automatyzacja
PepsiCo w Turcji dokona próbnego wdrożenia monitorów Pulse Industrial i BrenPower, które wykrywają awarie odwadniaczy przy wykorzystaniu systemów AI. Zastosowane technologie mają na celu redukcję śladu węglowego w zakładach PepsiCo poprzez zmniejszanie strat pary i ogólną poprawę wydajności.

Zrównoważona technologia czyszczenia i higieny
PepsiCo w Portugalii przetestuje rozwiązanie Ozo Innovations, które wykorzystuje zaawansowaną technologię elektrochemiczną w celu zapewnienia lepszej higieny miejsc pracy w zakładach produkcyjnych. Urządzenie Elocube produkowane przez Ozo wykorzystuje elektrolizę w celu zamiany zimnej wody i soli w wydajny roztwór przeznaczony zarówno do czyszczenia, jaki i dezynfekcji. W przypadku pozytywnego zakończenia testów, technologia pozwoli zrewolucjonizować procesy czyszczenia, zmniejszając zużycie środków chemicznych, wody oraz energii.

Recykling
Wykorzystując opatentowany proces przetwarzania, startup UBQ Materials zamienia nieposortowane odpady domowe, w tym wszystkie organiczne i nienadające się do recyklingu tworzywa sztuczne, w termoplastyczny materiał pochodzenia biologicznego o pozytywnym oddziaływaniu na klimat. PepsiCo przetestuje nowy materiał na stojakach promocyjnych Lay’s w całej Turcji, zmierzając w ten sposób to zamknięcia obiegu.

Startup Security Matters opracował system niewidzialnych znaczników, dzięki któremu możliwe jest zarówno fizyczne, jak i cyfrowe śledzenie odpadów opakowaniowych w zakresie identyfikacji, monitorowania i sortowania. Całość tych operacji zapisywana jest w systemie blockchain. PepsiCo będzie testować tę technologię, co pozwoli monitorować recykling w obiegu zamkniętym, umożliwi potwierdzenie osiąganych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także przyczyni się do usprawnienie sortowania odpadów.

Odzyskiwanie wody
Rozwiązanie Elateq, które zostanie przetestowane w Belgii, oferuje możliwość elektrochemicznego oczyszczania ścieków w celu usunięcia patogenów oraz zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z wody przy mniejszym zużyciu energii. Jeżeli testy się powiodą, technologia zmniejszy całkowity ślad węglowy w zakładach PepsiCo i przyczyni się do budowy zamkniętej gospodarki wodnej.

Chcemy być liderem w zakresie innowacji technologicznych, integrując rozwiązania oferowane przez startupy na całym świecie. Mamy ogromny przywilej móc współpracować z sześcioma innowacyjnymi podmiotami, które rozwijają przełomowe technologie i opracowują nowe rozwiązania w dążeniu do sprostania wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem całego świata. Liczymy, że dzięki podjętej współpracy przyspieszymy rozwój tych obiecujących firm, a jednocześnie będziemy stale wdrażać zrównoważone rozwiązania w działalności PepsiCo – powiedział David Schwartz, wiceprezes PepsiCo Labs.

Dotychczas PepsiCo Labs nawiązało współpracę z ponad 30 startupami w ponad 200 krajach. Wspólne projekty obejmują m.in. technologię WINT (Water Intelligence), która z powodzeniem sprawdza się w obszarze ograniczania zużycia wody w łańcuchu dostaw. Technologia wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) oraz algorytmy uczenia maszynowego, zapobiegając wyciekom w zakładach PepsiCo. W procesie stosowane są cyfrowe monitory do zbierania danych o przepływach wody, które są następnie analizowane za pomocą operacji dopasowywania do wzorców i uczenia maszynowego. Szacuje się, że dzięki technologii WINT PepsiCo może obniżyć roczne zużycie wody o około 20-25%.

Projekt ten jest zgodny z ogłoszoną w ubiegłym roku strategiczną transformacją PepsiCo Positive (pep+), , która w sposób kompleksowy skupia działania firmy wokół celów zrównoważonego rozwoju i kapitału ludzkiego. Podejmowane przez firmę działania wpisują się w ambicję PepsiCo, aby do 2030 r. obniżyć emisje z zakresu 1 i 2 o 75%.