Aldi redukuje emisje i tego samego oczekuje od swoich dostawców

Grupa ALDI Nord systematycznie rozbudowuje systemy fotowoltaiczne. Sieć wykorzystuje 72% prądu wytworzonego przez energię słoneczną, a pozostałą część przekierowuje do sieci energetycznej.

Grupa aktualnie w centrum zainteresowania stawia przede wszystkim cele związane z redukcją gazów cieplarnianych i deklaruje, między innymi, że najpóźniej do 2030 r. wszystkie kraje będą korzystały w 100% z energii odnawialnej.


Grupa przedsiębiorstw ALDI Nord od lat realizuje systematyczną strategię klimatyczną i własny program zrównoważonego rozwoju. Dzięki corocznej publikacji raportu sieć transparentnie komunikuje o postępach w głównych obszarach programu CR, do którego należą: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw, oszczędzanie zasobów, polityka klimatyczna i zaangażowanie społeczne. Poprzedni cel klimatyczny wyznaczał 40% redukcję emisji gazów cieplarnianych do końca 2021 roku. Został on osiągnięty ponad miarę i sieć może pochwalić się zredukowaniem emisji aż o 48,3% w porównaniu do roku 2015. Do jego osiągnięcia przyczyniły się działania efektywnościowe w sklepach, logistyce i centrach dystrybucyjnych. Kluczowym aspektem w tym wypadku było także przejście na zieloną energię elektryczną w Belgii, Niemczech, Hiszpanii i Holandii.

Chcemy umożliwić wszystkim klientom robienie zakupów bezpiecznie i odpowiedzialnie, dlatego nasz model biznesowy opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Poprzez odpowiedzialne podejście do zasobów możemy bezpośrednio wpływać na koszty naszej działalności oraz przyczyniać się do ochrony klimatu i środowiska– mówi Katarzyna Bawoł, kierownik ds. jakości i odpowiedzialności przedsiębiorstwa ALDI Polska.

Grupa wyznaczyła sobie również nowe cele, zobowiązując się do redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie 55% do 2030 roku, w stosunku do roku 2020 i deklaruje, że najpóźniej do 2030 r. wszystkie kraje będą korzystały w 100% z energii odnawialnej. Jest to najbardziej ambitny cel, jaki wyznaczyło sobie ALDI Nord. Przedsiębiorstwa z Grupy podjęły również decyzję, że do 2024 roku 75% dostawców będzie również czynnie realizować politykę ograniczającą emisję gazów cieplarnianych w ramach dostarczanych produktów i usług. Realizacja wyżej opisanych celów opiera się na czterech filarach: skutecznym zmniejszeniu zużycia energii, przestawieniu dostaw energii na źródła odnawialne, pracy nad ograniczeniem emisji powstających w łańcuchu dostaw oraz analizie emisji CO2e dla produktów z asortymentów sieci. Przykładem działań realizujących te cele jest między innymi wdrażanie kompleksowych systemów zarządzania danymi energetycznymi we wszystkich sklepach i centrach dystrybucyjnych, które pomagają monitorować i zmniejszać zużycie energii, zastępowanie czynników chłodniczych alternatywami bardziej przyjaznymi dla klimatu (istniejące zamrażarki są przestawiane na naturalny czynnik chłodniczy propan, który ma bardzo niski potencjał globalnego ocieplenia).


Ponieważ za znaczną część energii elektrycznej zużywanej przez centra dystrybucyjne odpowiada oświetlenie, w centrach dystrybucyjnych ALDI w Niemczech, Belgii i Danii do oświetlenia wnętrz stosowane są wyłącznie lampy LED.Konwersja na LED planowana jest lub wdrażana również w centrach dystrybucyjnych we Francji, Holandii, Polsce i Hiszpanii. Od momentu przejścia na oświetlenie LED, Grupa ALDI Nord była w stanie zaoszczędzić do 3 000 ton emisji CO2 rocznie.Obniżając poziomy temperatury w centrach dystrybucyjnych do 16-17°C oraz realizując środki izolacyjne dla komór chłodniczych, fasad i dachów, ALDI przyczynia się do wydajnego i zoptymalizowanego zużycia energii.
ALDI wnosi również pozytywny wkład w rozwój bardziej zrównoważonych opakowań i tworzenie funkcjonalnej gospodarki obiegu zamkniętego. Zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi celami, do 2025 roku 40% owoców i warzyw w każdym kraju z Grupy ALDI Nord ma być sprzedawanych bez opakowań. Przypomnijmy, że Polska jest pierwszym krajem, który osiągnął ten cel już dziś, oferując klientom aż 60% niepakowanych warzyw i owoców. Dla tych produktów, które wymagają opakowania, używane są opakowania przyjazne dla środowiska. To jednak nie wszystkie zmiany wprowadzone przez ALDI w Polsce. W ostatnich miesiącach w sieci pojawił się nowy model papierowych toreb zakupowych – w 100% nadających się do recyklingu, wykonanych z niebielonego chlorem papieru FSC pokrytego wodorozcieńczalną farbą ekologiczną, wprowadzone zostały także do obrotu specjalne woreczki wielokrotnego użytku, wykorzystywane dla owoców i warzyw. Dyskonter konsekwentnie umacnia politykę zrównoważonego rozwoju.
Warto wspomnieć, że ALDI Polska jest siecią handlową, która od lat regularnie oferuje polskim konsumentom produkty z bawełny z certyfikatem Fairtrade. W samym 2021 roku w sklepach ALDI w Polsce sprzedało się 9 425 kg takiej bawełny, co stanowi wzrost o 91%.Dyskonter w Polsce prowadzi również intensywne działania na rzecz niemarnowania żywności, między innymi poprzez ubiegłoroczną współpracę z Sylwią Majcher, a także w zakresie wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego i przekazywania żywności o krótkim terminie przydatności. Jak wynika z raportu 96% sklepów ALDI w Polsce współpracuje z organizacjami o statusie OPP.


Raport zrównoważonego rozwoju ALDI Nord oparty został na danych za okres obrotowy 2021, zebranych z poszczególnych dyskontów sieci, w tym ze sklepów z Polski. Jest on zgodny ze standardami raportowania GRI Sustainability Reporting Standards (Global Reporting Initiative) i jest dostępny w języku angielskim na stronieALDI Nord – Sustainability Report 2021.