Wysoka opłacalność hodowli buraka cukrowego

Kampania buraczana w cukrowniach spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. rozpoczęła się 6 września 2022. Dzięki terminowemu zakończeniu wszystkich procesów remontowych i inwestycyjnych cukrownie przerabiają planowane wcześniej ilości buraków. Koniec kampanii – ze względu na wyższe niż oczekiwane plony korzeni – planowany jest na 8 stycznia 2023 r. w Cukrowni Glinojeck i na 18 stycznia 2023 r. w cukrowniach w Wielkopolsce.


Susza w lipcu i pierwszej połowie sierpnia spowodowała, że plantatorzy obawiali się o wysokość plonów. Ale te pozytywnie zaskoczyły zarówno rolników, jak i specjalistów działu surowcowego. Po pierwszym miesiącu kampanii ich wysokość wynosi 61 t/ha. Rośnie również zawartość cukru w burakach. Deszczowy okres na przełomie sierpnia i września spowodował, że początkowo była ona na dość niskim poziomie – średnio 15,3 proc. Dobra pogoda w drugiej połowie września i początku października spowodowała, że zawartość cukru w burakach szybko rośnie i średnie wartości przekraczają już 16,3 proc.


Znaczne podwyżki cen skupu buraków cukrowych spowodowały, że bardzo wzrosła opłacalność tej uprawy. We wrześniu zarząd Pfeifer & Langen Polska S.A. uzgodnił ze Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego nowe warunki skupu. Cena jednej tony buraków kontraktowanych o jakości standardowej dla plantatorów, którzy podpisali umowę na 2023 r. wynosi (razem z zaliczką na poczet rozliczenia ceny ostatecznej) równowartość 48 euro plus VAT.
W tym samym czasie wyraźnie spadły ceny pszenicy, kukurydzy i rzepaku. To spowodowało, że uprawa buraków stała się najbardziej opłacalna w porównaniu z tymi roślinami.
To prawda, szczególnie po podwyżce cen skupu do 48 euro za tonę. Buraki są najbardziej opłacalną rośliną w naszym gospodarstwie – potwierdza Witold Skrzypczak, dyrektor Gospodarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Dłoni. W ostatnim roku wzrosły wprawdzie koszty nawozów, paliw czy środków ochrony roślin, ale – jak zauważa Witold Skrzypczak – buraki potrzebują proporcjonalnie mniej czystych składników niż na przykład zboża, więc wzrost cen nawozów nie był tak dotkliwy. – Ceny skupu zbóż i szczególnie rzepaku, po początkowych wzrostach, obecnie spadają. A ceny skupu buraków cukrowych stabilnie rosną – mówi Skrzypczak.

Dodatkowo nowoczesne metody uprawy pozwalają zmniejszyć liczbę przejazdów po polu, a co za tym idzie, ograniczyć koszty paliwa. – Dzięki zmianie sposobu uprawy i stosowaniu płodozmianu dołączyliśmy do programu sekwestracji węgla. Przychody z tego tytułu w tym roku to może być dodatkowe ok. 600 zł z hektara – wylicza Skrzypczak.
Plantatorzy otrzymają również dodatkową płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2022 r. ta płatność wynosi 1806,58 zł/ha. Z powodu wysokiej opłacalności uprawy buraków cukrowych Związek Producentów Cukru w Polsce przewiduje, że w przyszłym roku powierzchnia upraw tej rośliny znacząco wzrośnie.

źródło: Pfeifer & Langen Polska S.A.