Polska rola w europejskiej transformacji rolnej, czyli certyfikaty sekwestracji węgla w glebie

Grunty rolne w Polsce stanowią około 62% powierzchni kraju, a polskie rolnictwo emituje do atmosfery około 32 mln ton ekwiwalentu CO2 rocznie. Polska więc, chcąc zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, osiągnąć unijny cel redukcji netto 310 Mt ekwiwalentu CO2, musi do 2030 roku zmniejszyć emisje o 38,1 Mt ekwiwalentu CO2. Według raportu banku BNP Paribas , 70% gleb w Unii Europejskiej jest nieurodzajnych ze względu na sposób gospodarki tym zasobem. Na postępującej erozji gleby europejscy rolnicy tracą średnio 1,25 mld euro rocznie . Według danych FAO, rekultywacja zdegradowanych gleb rolniczych globalnie może przyczynić się do sekwestracji 51 Gt dwutlenku węgla z atmosfery. Umożliwi to zwiększenie produkcji żywności o 17,6 Mt rocznie. Sięgając po praktyki rolnictwa zrównoważonego, w tym zredukowanej orki, polscy rolnicy mogą uzyskać dodatkowy dochód oraz zwiększyć wydajność ekonomiczną swojego gospodarstwa.


Firma doradcza McKinsey & Company szacuje, że do 2030 roku rynek kredytów węglowych może osiągnąć ponad 50 mld dolarów . Największym popytem cieszą się certyfikaty usuwania węgla. Oczekuje się, że rozwiązania środowiskowe, takie jak sekwestracja węgla w glebie, będą stanowić około 65-85% całkowitej podaży kredytów.

W Polsce rozpoczyna właśnie działalność Agreena – firma, która opracowała pierwszy w Europie program certyfikacji węgla w glebie, oparty na najnowszych badaniach i standardach naukowych. Ten duński fintech działa już w 14 krajach i współpracuje z gospodarstwami, których łączny areał przekracza 500 tysięcy hektarów. Czyni go to światowym liderem w tym sektorze. Prowadząc praktyki rolnictwa regeneracyjnego rolnik będzie mógł zarobić około 65 euro na hektar rocznie.
Polscy rolnicy zainteresowani rolnictwem regeneratywnym mają teraz możliwość uzyskania dochodu z nowego plonu: gazów sekwestracji węgla w glebie – mówi Simon Haldrup, współzałożyciel i dyrektor generalny Agreena – Oczekuje się, że Polska odegra ważną rolę w europejskiej transformacji rolnej. My rozumiemy, że rolnictwo służące środowisku musi być też ekonomicznie efektywne – dodaje.

Podnosząc jakość gleby i wspierając bioróżnorodność, rolnicy zasługują, by być wynagradzanymi za swój wkład dla środowiska. Nasz program to prosty i przejrzysty sposób na uzyskanie dodatkowego dochodu z działalności rolnej. AgreenaCarbon to jedna z pierwszych interaktywnych platform liczących sekwestrację węgla w gospodarstwie rolnym, posiadających międzynarodową akredytację. W przeciwieństwie do innych podobnych programów na rynku, certyfikaty Agreeny są wystawiane bezpośrednio rolnikowi i stanowią jego własność – mówi Simon Haldrup.


Po otrzymaniu certyfikatów CO2 zweryfikowanych niezależnym audytem, rolnik może zdecydować o ich zatrzymaniu, sprzedać je podmiotom instytucjonalnym lub prywatnym, lub zbyć je za pośrednictwem platformy AgreenaCarbon. Średnia cena sprzedaży jednego certyfikatu wynosi ok. 25-50 euro w zależności od sytuacji rynkowej. Przeciętnie rolnik może osiągnąć dochód w wysokości ok. 65 euro na hektar rocznie. Dokładna kwota w dużej mierze zależy od przyjętych przez niego praktyk regeneracyjnych, określających poziom sekwestracji węgla w glebie.


Od początku istnienia Agreeny, nasza misja koncentruje się wokół zwiększania rentowności działalności rolnej. Przy tym ważne jest, aby współpracujący z nami rolnicy zachowali kontrolę nad swoimi praktykami rolnymi, jednocześnie otrzymując rekompensatę finansową za korzyści, jakie generują na rzecz środowiska i społeczeństwa – wyjaśnia Simon Haldrup.

O Agreena
Agreena zwiększa skalę rolnictwa regeneracyjnego poprzez finanse i technologię. Założyciele firmy, Simon Haldrup, Ida Boesen i Julie Koch Fahler, opracowali w 2021 roku jeden z pierwszych na świecie, akredytowanych na poziomie międzynarodowym, programów płatności za emisję dwutlenku węgla z gleby, AgreenaCarbon. Platforma AgTech określa ilościowo poziomy bazowe emisji gazów cieplarnianych rolników dostosowane do najnowszych wytycznych IPCC ONZ oraz monitoruje i raportuje redukcje GHG i usuwanie węgla. Agreena wydaje certyfikaty węgla w glebie zweryfikowane przez stronę trzecią, które rolnicy mogą sprzedawać na dobrowolnym rynku węgla. Od momentu rozpoczęcia działalności, Agreena rozszerzyła swoją ofertę na rolników w 14 krajach Europy i niedawno nabyła wiodącą na świecie firmę Hummingbird Technologies zajmującą się teledetekcją w rolnictwie regeneracyjnym.