Jak obniżyć koszty energii w przemyśle spożywczym – przegląd rozwiązań

W dobie wysokich cen oraz  niepewnej dostępności nośników energii elektrycznej, niezwykle istotną kwestią dla firm z branży spożywczej staje się zmniejszanie zależności swojego bezpieczeństwa energetycznego od czynników zewnętrznych. To niejedyne wyzwania jakie stoją przed przedsiębiorcami. Wzmożone naciski na ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko dodatkowo nakłaniają ich do dążenia do neutralności klimatycznej. Jakie więc inwestycje może wdrożyć przedsiębiorstwo, aby ograniczyć koszty i zredukować swój ślad węglowy?

Zwiększanie efektywności energetycznej oraz montaż indywidualnych źródeł energii  przedsięwzięcia wpływające na poprawę gospodarki energetycznej firmy oraz zwiększenie jej konkurencyjności. Na bazie doświadczeń ekspertów VIVERNO przygotowaliśmy przegląd wybranych inwestycji, których rezultatami są nie tylko prosty czas zwrotu (SPBT) czy oszczędność kosztów, ale także redukcja emisji dwutlenku węgla. Co istotne, wdrożenie przedstawionych propozycji modernizacyjnych pozwala ubiegać się o skorzystanie z mechanizmów wsparcia finansowego, jakim są Białe Certyfikaty.

Białe Certyfikaty

Białe Certyfikaty to jednorazowe świadectwa efektywności energetycznej, wydawane za uzyskany efekt energetyczny wynikający z planowanego przedsięwzięcia. System ten stymuluje rozwój inwestycji proefektywnościowych, jednocześnie wpływając na możliwość ograniczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Działania kwalifikowane do systemu Białych Certyfikatów to m.in. modernizacja lub wymiana linii produkcyjnych, kotłów, sprężarek, chłodnictwa, izolacji termicznej rurociągów czy instalacja odzysków ciepła.

Przegląd rozwiązań – case studies

  • Poprawa efektywności energetycznej poprzez podniesienie sprawności kotła

Optymalizacja gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa, w związku z wymianą nieefektywnego kotła węglowego na nową jednostkę o wyższej sprawności, wpłynęła w bezpośredni sposób na redukcję zużycia węgla w przedsiębiorstwie.

Nakłady inwestycyjne netto540 000,00PLN
Oszczędność kosztów690 000,00PLN
SPBT0,78lat
Redukcja emisji1529,60tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty838 000,00PLN
  • Poprawa efektywności energetycznej przez modernizację eksploatowanego kotła

Modernizacja eksploatowanego kotła polegająca na zamontowaniu ekonomizera pozwoliła na zmniejszenie straty kominowej i przełożyła się na zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła.

Nakłady inwestycyjne netto156 000,00PLN
Oszczędność kosztów195 000,00PLN
SPBT0,80lat
Redukcja emisji56,41tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty47 000,00PLN
  • Poprawa efektywności energetycznej przez modernizację układu sprężonego powietrza.

Modernizacja, zakładająca zmianę sposobu sterowania sprężarkowni poprzez instalacje sprężarki zmiennoobrotowej wraz ze sterownikiem nadrzędnym, pozwoliła na zredukowanie czasu pracy sprężarek na biegu jałowym, co wiązało się ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej.

Nakłady inwestycyjne netto168 000,00PLN
Oszczędność kosztów35 000,00PLN
SPBT4,80lat
Redukcja emisji35,54tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe CertyfikatyPrzykładowa modernizacja nie pozwoliła na uzyskanie wsparcia finansowego w postaci Białych Certyfikatów ze względu na zbyt małą oszczędność energii finalnej (<10 toe).
  • Poprawa efektywności energetycznej przez modernizacje oświetlenia

Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy o lepszych parametrach jest podstawowym działaniem pozwalającym na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Nakłady inwestycyjne netto380 000,00PLN
Oszczędność kosztów92 000,00PLN
SPBT4,13lat
Redukcja emisji92,29tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe CertyfikatyPrzykładowa modernizacja nie pozwoliła na uzyskanie wsparcia finansowego w postaci Białych Certyfikatów ze względu na zbyt małą oszczędność energii finalnej (<10 toe).

Wyposażenie instalacji oświetleniowej w prosty system sterowania, oparty o działanie czujek ruchu, pozwala dodatkowo zredukować zużycie energii elektrycznej w miejscach o okresowym zapotrzebowaniu na doświetlenie.

Nakłady inwestycyjne netto415 000,00PLN
Oszczędność kosztów99 000,00PLN
SPBT4,19lat
Redukcja emisji100,20tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty22 000,00PLN

Uwzględnienie na etapie projektowania obiektów rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak świetliki czy pasma świetlne, maksymalizuje wykorzystania światła naturalnego w budynkach.

  • Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego

Optymalizacja gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa polegała na instalacji odzysku ciepła. W inwestycji ciepło odpadowe możne być wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń przedsiębiorstwa (w dalszych etapach procesu) a także do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby przedsiębiorstwa.

Odzysk ciepła od sprężarek powietrza – wykorzystanie odzyskanego ciepła w kolejnych etapach procesu produkcyjnego przełożyło się na ograniczenie zużycia ciepła sieciowego.

Nakłady inwestycyjne netto180 000,00PLN
Oszczędność kosztów108 000,00PLN
SPBT1,67lat
Redukcja emisji236,68tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty114 000,00PLN

Odzysk ciepła od produktu – wykorzystanie odzyskanego ciepła w kolejnych etapach procesu produkcyjnego przełożyło się na ograniczenia zużycia gazu ziemnego w kotłowni przedsiębiorstwa oraz energii elektrycznej zużywanej dotychczas przez instalację chłodniczą.

Nakłady inwestycyjne netto700 000,00PLN
Oszczędność kosztów820 000,00PLN
SPBT0,85lat
Redukcja emisji377,47tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty195 000,00PLN

Dokonano zamiany nieefektywnego systemu grzewczego, charakteryzującego się generacją wysokich kosztów i emisji, na system złożony z nagrzewnic gazowych, które cechuje wysoka sprawność wytwarzania ciepła.

Nakłady inwestycyjne netto1 800 000,00PLN
Oszczędność kosztów1 200 000,00PLN
SPBT1,46lat
Redukcja emisji1905,13tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty710 000,00PLN

Wymiana energochłonnych autoklawów zasilanych parą wodną na wydajniejsze jednostki wpłynęła na redukcję zużycia węgla kamiennego w kotłowni przedsiębiorstwa.

Nakłady inwestycyjne netto1 370 000,00PLN
Oszczędność kosztów726 970,00PLN
SPBT1,88lat
Redukcja emisji682,773tCO2e
Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty320 000,00PLN

Poprawa efektywności energetycznej przez zastąpienie kotła węglowego pompą ciepła

Optymalizacja gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa wynikająca z zainstalowania gruntowej pompy ciepła wiąże się z redukcją zużycia węgla kamiennego i jednoczesnym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną.

Nakłady inwestycyjne netto600 000,00PLN
Oszczędność kosztów115 000,00PLN
SPBT5,22lat
Redukcja emisji119,57tCO2e
Dodatkowy przychód – białe certyfikaty90 000,00PLN

Poprawa efektywności energetycznej przez zainstalowanie układu wykorzystującego ciepło odpadowe pochodzące z instalacji chłodniczej

Zredukowanie zużycia węgla kamiennego w tradycyjnej kotłowni spowodowane wykorzystaniem ciepła odpadowego pochodzącego z instalacji chłodniczej. Modernizacja opiera się na działaniu pompy ciepła, dla której dolnym źródłem jest ciepło odpadowe.

Nakłady inwestycyjne netto1 440 000,00PLN
Oszczędność kosztów800 000,00PLN
SPBT1,80lat
Redukcja emisji1 815tCO2e
Dodatkowy przychód – białe certyfikaty1 000 000,00PLN

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną

Zainwestowanie w generator energii elektrycznej oparty na odnawialnych źródeł energii pozwala na ograniczenie zakupu medium energetycznego z sieci elektroenergetycznej. Najważniejszym aspektem jest odpowiednie usytuowanie oraz dobór mocy generatora fotowoltaicznego do zapotrzebowania przedsiębiorstwa.

Moc instalacji42,00kWp
Nakłady inwestycyjne netto150 000,00PLN
SPBT5,76lat
Redukcja emisji32,53tCO2e

Warto zapamiętać

Wyżej wymienione przykłady nie wyczerpują listy możliwych działań, które, podjęte w ramach poszukiwania oszczędności, mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Każdy zakład charakteryzuje się innymi parametrami.

Aby indywidualnie określić możliwości wdrożenia wskazanych rozwiązań oraz zidentyfikować inne działania warto przeprowadzić porządny audyt energetyczny przedsiębiorstwa.