Kierunek Convenience

Piąte spotkanie producentów żywności gotowej odbędzie się w tym roku w Grudziądzu. W programie, jak co roku, szereg interesujących prelekcji dotyczących rynku, bezpieczeństwa produkcji i nowych technologii.

Co w programie? Zachęcamy do zapoznania się z tematami, które będą poruszane na konferencji: