Sympozjum KUPS

Aktualna sytuacją na krajowym i globalnym rynku soków i soków zagęszczonych, próba analizy stanu obecnego potencjału rynkowego oraz prognozowanie zjawisk mogących mieć wpływ na rozwój branży soków to główne tematy organizowanego corocznie sympozjum. Spotkanie jest oczywiście okazją do umocnienia i poszerzenia kontaktów branżowych.

XXIV Międzynarodowe Sympozjum połączone z obchodami Jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia KUPS pt. „Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia KUPS. Wyzwania i perspektywy rozwoju branży sokowniczej”, które odbędzie się w dniach 17-19 maja 2023 roku w Warszawie.