Zapowiedzi: Rola Nauki o Żywności i Żywieniu w Kształtowaniu Jutra

26 i 27 września w Szczecinie odbędzie się XLVI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
•    Alternatywne surowce żywnościowe;
•    Innowacyjne procesy technologiczne i biotechnologiczne w produkcji żywności;
•    Przyszłość i wyzwania dla gospodarki rybnej;
•    Bezpieczeństwo żywieniowe i żywności
•    Produkcja żywności jako element biogospodarki i gospodarki w obiegu zamkniętym;
•    Żywienie człowieka oraz inne tematy pokrewne.

więcej na stronie organizatora:

https://wnozir.zut.edu.pl/aktualnosci/xlvi-sesja-naukowa-knoz-pan.html