Mamy dobry chmiel

W 2022 r. pobrano próbki z 1431 partii chmielu zgłoszonych do certyfikacji (o łącznej masie 2865,9 t). Wymagania jakościowe spełniło 2849,7 t chmielu, na który wojewódzcy inspektorzy JHARS (w: Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu) wydali 1423 certyfikaty.


Z uwagi na zawyżoną zawartość liści i łodyg oraz wilgotność, a także odmianę niezgodną z deklaracją zakwestionowano zaledwie 8 partii o łącznej masie 16,2 t (tj. 0,6% masy chmielu zgłoszonego do certyfikacji).


1062 partie chmielu o łącznej masie 2281,3 t (tj. 80% masy certyfikowanego chmielu), ze względu na podwyższoną zawartość nasion, certyfikowano jako chmiel zaziarniony.
Wymagania jakościowe spełniało 136,4 t produktów chmielowych (granulatów chmielowych typ – 90), na które wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali 18 certyfikatów.

źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych