Farma wiatrowa LECH Nowy Staw III RWE rozpoczęła produkcję energii elektrycznej dla browarów Kompanii Piwowarskiej

Od 2021 r. 100% zapotrzebowania na energię elektryczną browarów należących do Kompanii Piwowarskiej jest pokrywane energią pochodzącą z wiatru dostarczaną przez RWE. Nowouruchomiona farma wiatrowa LECH Nowy Staw III, położona w pobliżu Nowego Stawu, ok. 50 km na południowy wschód od Gdańska, należąca i zarządzana przez RWE, składa się z trzech turbin o łącznej mocy 12 megawatów (MW) i zaspokaja 54% zapotrzebowania Kompanii Piwowarskiej na energię elektryczną niezbędną do warzenia piw w Dojlidy Browar Białystok, LECH Browary Wielkopolski i Tyskich Browarach Książęcych. Pozostałe 46% jest dostarczane przez już istniejące farmy wiatrowe w Nowym Stawie.

LECH to jedna z czołowych marek Kompanii Piwowarskiej, która od lat wdraża proekologiczne rozwiązania w różnych obszarach swojej działalności i inspiruje konsumentów do podejmowania ekoaktywności.

Zasilanie browarów Kompanii Piwowarskiej energią wiatrową pozwoliło znacząco zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Dzięki umowie z RWE obniżyliśmy emisję CO2 z naszych browarów o 66 proc. w porównaniu do roku 2019. To stanowi milowy krok w realizacji naszych celów środowiskowych określonych w strategii Lepsza Przyszłość 2030, zakładającej osiągnięcie neutralności węglowej naszych browarów do końca bieżącej dekady. Współpraca z RWE potwierdza też, że skutecznie realizujemy nadrzędny cel naszej firmy: tworzenia więzi i relacji, które mają wymierne znaczenie. Nasze partnerstwa biznesowe bazują na podobnych celach i wartościach, dzięki czemu przynoszą korzyść nie tylko biznesowi, ale także planecie i społeczności – mówi Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej.

Polska jest jednym z głównych rynków energii odnawialnej RWE w Europie. Firma posiada w Polsce lądowe farmy wiatrowe o mocy ponad 470 megawatów. Trwa realizacja projektu Żnin (48 MW). Ponadto RWE dywersyfikuje swój portfel odnawialnych źródeł energii w Polsce, inwestując w projekty farm fotowoltaicznych i wzmacnia działalność poprzez pozyskanie w 2022 r. projektów solarnych o mocy 3 GW.

Dzięki tej inwestycji wspieramy polski przemysł i polskie firmy w transformacji energetycznej w kierunku zielonych źródeł energii. Oddanie do użytku farmy wiatrowej LECH Nowy Staw III świadczy nie tylko o dobrej współpracy obu podmiotów realizujących projekt, ale również o dynamicznym rozwoju energetyki wiatrowej wykorzystywanej w polskim przemyśle. Cieszymy się, że uczestniczymy w takiej transformacji, dostarczając Kompanii Piwowarskiej najwyższej klasy, najbardziej efektywne rozwiązania – mówi Wojciech Borkowski, odpowiedzialny za realizację projektów w RWE Renewables Poland.

Instalacja ukończona na początku tego roku została zbudowana w ramach umowy typu PPA, zawartej w 2019 r. pomiędzy Kompanią Piwowarską a RWE. Prąd z nowych turbin wiatrowych LECH Nowy Staw III jest dostarczany od lutego 2023 r.