Krajowa Grupa Spożywcza: wielkie oczekiwania wobec państwowego podmiotu

15 marca 2023 miało miejsce posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP.

Jan Krzysztof Ardanowski relacjonując posiedzenie Rady, wskazał że „od KGS oczekuje się również zapobiegania panice na rynku żywnościowym, takiej jak niedawno obserwowaliśmy na rynku cukru, masła czy paliwa”. – Sądzimy, że Grupa wymaga wsparcia, ale nawet w obecnym stanie może takim zjawiskom przeciwdziałać:.

Jego zdaniem, KGS może mieć też istotną rolę do odegrania w zagospodarowaniu przez gorzelnie nadmiaru zbóż, które przetwarzane byłyby na bioetanol, a ten mógłby być stosowany jako dodatek do benzyny. – Można to powiązać z sektorem biogazowni, zarówno wywar gorzelniany, jak i ziarno przeznaczyć do produkcji metanu w biogazowniach. To jest kierunek, który pozwoliłby pewną nadwyżkę zboża zagospodarować – stwierdził. Uważa on, że KGS powinna też zająć się szukaniem nowych rynków zbytu na polskie produkty rolno – spożywcze.

Jan K. Ardanowski zaznaczył też, że KGS musiałby uruchomić własne nabrzeże portowe. – Nie może być sytuacji, że państwo polskie nie dysponuje możliwościami eksportu, ponieważ nabrzeża są w rękach firm zagranicznych handlujących zbożem. Jeżeli chcemy być liczącym się producentem zbóż i partycypować w zaopatrzeniu świata w zboże, to musimy mieć możliwości techniczne – wskazał.

źródło: Kancelaria Prezydenta RP