Słowenia wspiera swoich sadowników, Unia zatwierdza pomoc w wysokości 1,75 milionów Euro

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza słoweński program wsparcia sektora produkcji jabłek i gruszek o wartości 1,75 mln euro w kontekście wojny Rosji z Ukrainą

Komisja Europejska zatwierdziła program słoweński o wartości około 1,75 mln euro na wsparcie sektora produkcji jabłek i gruszek w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram przejściowych i kryzysowych dotyczących pomocy państwa.

W ramach programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich . Celem programu jest zrekompensowanie kwalifikującym się beneficjentom części dodatkowych kosztów poniesionych w związku ze wzrostem cen energii i innych nakładów oraz pomoc w przezwyciężeniu trudności finansowych związanych z obecnym kryzysem.

Komisja stwierdziła, że ​​słoweński program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach dotyczących kryzysu i okresu przejściowego. W szczególności pomoc nie przekroczy 250 000 EUR na beneficjenta; oraz  dotacje zostaną przyznane nie później niż dnia 31 grudnia 2023 r.