Puszki z winem z nowym znakiem akcyzy -jest projekt rozporządzenia

Minister Finansów wniósł projekt rozporządzenia zmieniającego w sprawie  oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.  Minister Finansów podjął decyzję o określeniu sposobu oznaczania wyrobów winiarskich w puszkach, tzw. prostokątnymi banderolami legalizacyjnymi i podatkowymi o wymiarach 50×16 mm, do nanoszenia których są przystosowane zautomatyzowane linie produkcyjne.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370551/katalog/12959045#12959045