KAPE: korzyści pozaenergetyczne audytu energetycznego: apel do MŚP

Krajowa Agencja Poszanowania Energii realizuje obecnie międzynarodowy projekt KNOWnNEBS, mający na celu opracowanie nowej metodologii wykonywania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach, która uwzględni i oszacuje także korzyści pozaenergetyczne.

Wynik przeprowadzonego w przedsiębiorstwie audytu energetycznego ma duży wpływ na to, czy przedsiębiorca podejmie decyzję o zainwestowaniu w efektywność energetyczną. Obecne podejście do audytu energetycznego obejmuje zwykle tylko analizę bezpośrednich oszczędności kosztów energii, a nie uwzględnia korzyści pozaenergetycznych (NEB), takich jak: lepsza jakość wytwarzanych produktów, komfort pracy, zwiększona produktywność czy mniejsza liczba przestojów z powodu konieczności wykonania konserwacji. Oznacza to, że przedsiębiorca, nawet jeśli przeprowadzi audyt, nie zna wszystkich korzyści jakie niesie za sobą wdrożenie jego zaleceń.

Nasz projekt skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej. Aby opracowana w projekcie metodologia jak najlepiej spełniała oczekiwania przedsiębiorców, chcielibyśmy zasięgnąć ich właśnie opinii. Poszukujemy obecnie MŚP z branży spożywczej, w których w ostatnich latach przeprowadzono audyt energetyczny, aby zadać im kilka pytań dotyczących efektywności energetycznej.

serdecznie prosimy o kontakt

Marta Mazurkiewicz, mmazurkiewicz@kape.gov.pl

tel. 726-116-114