Mikrobiologia żywności – apel o współpracę

W związku z realizacją projektu pt.: „Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów w matrycach środowiskowych i klinicznych dla rutynowych laboratoriów mikrobiologicznych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TANGO V w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwracam się z uprzejmą prośbą dotyczącą nawiązania współpracy naukowej w zakresie badań mikrobiologicznych. Współpraca partnerska Stron będzie polegała na stworzeniu strategii implementacji metody laserowej desorpcji/jonizacji (LDI) wspomagane matrycą (MALDI) i/lub nanostrukturami (NALDI) i/lub LDI z elektroforezą kapilarną w rutynowych analizach mikrobiologicznych oraz wymianie doświadczeń.

W razie pytań proszę o kontakt:

Dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń

tel.: 56 – 665-6038

e-mail: p.pomastowski@umk.pl