Techmilk 2024 (zapowiedzi)

XXV edycja seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” odbędzie się w terminie 21 – 23 lutego 2024.

Główni organizatorzy:
Przewodniczący: dr hab. inż. Fabian Dajnowiec +48 89 523 3204 fabian.dajnowiec@uwm.edu.pl
Sekretarz: dr inż. Józef Warechowski +48 89 523 3634 jozef.warechowski@uwm.edu.pl
Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności
Wydział Nauki o Żywności
Uniwersytet Warmińsko−Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 7, 10-957 Olsztyn
tel./ fax: 89 523 4431