I Forum Technologii Alkoholi Mocnych (relacja)

Producenci wódek, alembików, nalewek, okowit, ginów, brandy i whisky spotkali się na specjalistycznym spotkaniu, aby porozmawiać o technologiach procesowych, nowych smakach i aromatach, rynkowych trendach i legislacji. W pierwszej edycji Forum Alkoholi Mocnych wzięło udział ponad stu przedstawicieli sektora. Konferencji towarzyszyła wystawa stoisk.

Konferencja rozpoczęła się od warsztatów prowadzonych przez Marka Gogolę, podczas których uczestnicy mogli spróbować ciekawych trunków, m.in. okowity z piwa w stylu Cheescake Pastry Sour. Marek Gogola podjął się także próby zdefiniowania produktów kraftowych oraz przedstawił wyniki badań dotyczące wiedzy konsumentów na temat mocnych alkoholi oraz wpływu różnych czynników na ich decyzje zakupowe.

Panel konferencyjny dotyczący rynku i trendów rozpoczął Marek Zachalski z Centrum Monitorowania Rynku, który przybliżył uczestnikom konferencji dane analityczne dotyczące sytuacji na rynku alkoholi mocnych – dynamikę sprzedaży alkoholi, wpływ inflacji, strukturę sprzedaży oraz zaobserwowane trendy wśród konsumentów.

Jacek Chodkowski (Ecolab) przedstawił pokrótce historię firmy (świętującej w 2023 roku 100 lat rozwoju) oraz oferowane przez nią innowacyjne technologie, które mogą usprawnić procesy oraz zapewnić znaczne oszczędności.

Cezary Longin Góral z firmy Biochem-Art zaprezentował surowce piwowarskie, które mogą być wykorzystane do produkcji alkoholi mocnych. Zaznaczył, że ekstrakty słodowe i chmielowe mogą przyczynić się do skrócenia procesów, oszczędności czy poprawy jakości produktów.

Jakub Winczek z firmy Vimax zajął się z kolei najnowszymi trendami na rynku alkoholi mocnych. Okazuje się, że młodzi konsumenci coraz chętniej sięgają po innowacyjne produkty takie jak RTD (Ready To Drink) czy niskoprocentowe napoje oraz poszukują nowych, atrakcyjnych smaków. Jednocześnie konsumenci przekładają jakość ponad ilość alkoholu.

Panel konferencyjny dotyczący maszyn i urządzeń optymalizujących proces produkcji alkoholi mocnych rozpoczął Marcin Sadok z firmy Magma S.A.P., który wdrożył uczestników konferencji w technologię Inline jako świetną alternatywę dla produkcji w technologii Batch. Technologia ta może być z powodzeniem zastosowana w zakładach alkoholowych i przyczynić się do poprawy zarządzania jakością, efektywności czy higieny produkcji.

Jak zapewnić odpowiednią wydajność linii rozlewniczej przy zmieniających się wymaganiach produkcyjnych? Na to pytanie próbował odpowiedzieć Dawid Jachimowicz z KHS, który przedstawił innowacyjne rozwiązania z portfolio produktów firmy, mogące spełnić najbardziej wyrafinowane oczekiwania producentów alkoholi.

Jan Kwiatoń (Anton Paar) przybliżył działanie systemu Liqueur Monitor, jego zastosowanie oraz liczne korzyści płynące z użytkowania. System ten świetnie może sprawdzić się przede wszystkim w produkcji wódek gatunkowych.

Sesję panelową zamknął Piotr Latowski z firmy Keit, który zaprezentował wyjątkowy spektrometr IRmadillo – urządzenie umożliwiające kompleksowe monitorowanie procesu na etapie zacierania, propagacji, fermentacji oraz destylacji.

Jakość surowca i efektywność produkcji to ważne tematy, którymi zajęły się dwie ekspertki z Politechniki Łódzkiej. Maria Balcerek omówiła nowe technologie produkcji destylatu ukierunkowane na zwiększanie efektywności procesu, omówiła m.in. technologię hydrolizy i fermentacji skrobi natywnej. – Nie ma tu skleikowania, to rewolucja. Główny element to dokładne zmielenie śruty zbożowej, zmieszanie z wodą i aktywacja skrobi oraz jednoczesne scukrzanie i fermentacja – przekonywała Balcerek. Katarzyna Pielech-Przybylska zajęła się szczegółowo poszczególnymi etapami procesu z perspektywy zachowania jak najwyższej jakości spirytusu. Wykłady uzupełnił Wojciech Kosakowski z Polmosu Żyrardów, prezentując szereg inwestycji obniżających ślad węglowy przedsiębiorstwa.

Ostatni panel Forum poświęcony był skomplikowanym tematom związanym z prawem i legislacją w sektorze alkoholowym. Eksperci dużo uwagi poświęcili Ustawie o wychowaniu w trzeźwości, skupiając się jednakże z kwestiach nieoczywistych, również dla prawnika. Paulina Szczypkowska przygotowała ciekawą prezentację dotyczącą trendu tzw. alkoholi bezalkoholowych (sic!), Adam Bigas zajął się akcyzą i -co za tym idzie – elektronizacją akcyzy, która nas czeka, prędzej niż później. Sporo dyskusji (a jakżeby inaczej) wywołał temat reklamy i promocji alkoholu, którym zajęła się Eliza Iwaniszyn. Reklama napojów alkoholowych to obszar, który nie jest w Unii Europejskiej zharmonizowany a Polska ma jeden z najbardziej restrykcyjnych systemów w tym zakresie – podsumowała ciekawy wykład Iwaniszyn.

 

 

Marek Zachalski zwrócił uwagę na feminizację w niektórych kategoriach alkoholowych. Whisky wydawało się męskim alkoholem a dziś warianty smakowe kupują prawdopodobnie kobiety. Z kolei drinki to kategoria która najsilniej rośnie w ostatnim czasie -wpisuje się w trend tzw. gotowców. Systematycznie obserwujemy także spadek zawartości alkoholu w spożywanych napojach oraz przekierowanie sprzedaży do dużego formatu – podsumował Zachalski

Jacek Chodkowski przedstawił nowości oferowane przez lidera rynku bev and brew: system 3D trasar dla procesów CIP oraz genaratory dwutlenku chloru.

Zaciery są bardzo gęste, za pomocą preparatów enzymatycznych można sobie łatwo pomóc. Stabilne i jednocześnie mętne wódki – to być może jest również przyszłość dla Państwa – zachęcał do współpracy Cezary Longin Góral (Biochem Art)

Lubimy rozmawiać o maszynach, dzwońcie do nas i porozmawiajmy o tym. Jeśli nie mamy tego w portfolio – wskażemy kierunki. Jesteśmy gotowi do rozmowy o najbardziej szalonych pomysłach – zapewniał Dawid Jachimowicz z KHS

Możliwość zestawianie wódek czystych oraz smakowych z dodatkiem barwników aromatów i soków, gwarantująca pełną powtarzalność – to temat, którym zajął się Marcin Sadok z firmy Magma

Jan Kwiatoń z Anton Paar zaprezentował ograniczenia i ryzyka związane z produkcją wódek gatunkowych, podkreślał też zalety ciągłego monitoringu produkcji, zabezpieczającego przed kosztownymi pomyłkami

Premiumizacja alkoholi mocnych była tematem wystąpienia Jakuba Winczka z firmy Vimax

Zastosowanie naszych urządzeń analitycznych daje wiedzę i pozwala kontrolować ilość zużytych enzymów a jednocześnie kontrolować zawartość cukrów – zachęcał do współpracy Piotr Latowski z firmy Keit

xxx

xxx

xxx

 

Inspirujące dodatki, nieoczywiste połączenia, technologie kontrolujące jakość i optymalizujące proces – kuluarowym rozmowom nie było końca…

Konferencja to nie tylko merytoryka, ale również integracja. Uczestnicy Forum wieczór spędzili pod ziemią, w kopalni Guido

Forum Technologii Alkoholi Mocnych poruszyło wiele zagadnień związanych zarówno z technologiami, rynkiem jak i legislacją, jednak wszyscy czuli niedosyt. Dlatego Aleksandra Wojnarowska, prezes Wydawnictwa Bikotech, zapowiedziała kontynuację projektu. Czekamy na kolejne edycje tego wyjątkowego wydarzenia.