Ferrero prezentuje raport zrównoważonego rozwoju

Grupa Ferrero zaprezentowała kolejną odsłonę raportu dokumentującego zaangażowanie firmy na rzecz planety i lokalnych społeczności. Obecnie 90,7% opakowań Ferrero jest zaprojektowanych tak, aby nadawały się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania, Ferrero zwiększyło też identyfikowalność większości surowców do produkcji słodyczy, np. w przypadku kakao do 93% oraz do 98% oleju palmowego.

Raport na temat zrównoważonego rozwoju szczegółowo opisuje postępy firmy w realizacji kluczowych zobowiązań do wywierania pozytywnego wpływu w całym łańcuchu wartości, na każdym etapie działalności. Dokument jest zbiorczym podsumowaniem działań grupy w czterech strategicznych obszarach – ochrony środowiska, odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, promowania odpowiedzialnej konsumpcji oraz wzmacniania roli i pozycji ludzi. Ferrero jest jedną z 50 tys. firm, które już niedługo będą podlegały raportowaniu zgodnie z dyrektywą unijną ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. dyrektywą CSRD). Firma przeprowadziła już analizę podwójnej istotności, której wymaga dyrektywa CSRD i zaktualizowała zakres tematyczny raportu.

Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia

Grupa Ferrero, jako jeden z globalnych graczy w branży spożywczej jest świadoma kluczowej roli, jaką firma odgrywa w ochronie przyrody dla przyszłych pokoleń. Poprzez konkretne działania dowiedliśmy, że zrównoważony rozwój jest wpisany w długoterminową strategię Ferrero. Wszystkie cztery filary naszego zrównoważonego rozwoju są podstawą każdej podejmowanej przez nas decyzji strategicznej” – podkreśla Giovanni Ferrero, CEO Grupy Ferrero.

Przejrzyste łańcuchy dostaw

W łańcuchu dostaw orzechów laskowych koncern osiągnął 90% identyfikowalności pochodzenia tego surowca (wzrost ponad 10% w porównaniu do poprzedniego raportu). Dzięki zastosowaniu mapowania satelitarnego grupa Ferrero zwiększyła identyfikowalność poziomu plantacji kakao do 93% w roku 2022/23 oraz do 98% w przypadku oleju palmowego za 2022/23. Ta ścisła kontrola oznacza, że surowce stosowane do produkcji słodyczy przez Ferrero mają nie przyczyniać się do wylesiania regionów, w których są uprawiane.

Ochrona praw dzieci

Firma zobowiązała się do podejmowania kompleksowych działań mających na celu zapobieganie i eliminowanie pracy dzieci w swoim łańcuchu wartości. W tym celu ściśle współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi na całym świecie. Ferrero od wielu lat jest członkiem organizacji World Cocoa Foundation (WCF) i International Cocoa Initiative (ICI). Ta współpraca odegrała kluczową rolę w przyspieszeniu postępów w zwalczaniu przyczyn zatrudniania dzieci oraz pracy przymusowej. Ferrero jest także stałym partnerem organizacji Save The Children. W 2023 r., we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP), zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio za pośrednictwem Caobisco, zidentyfikowano nieco ponad 2 tys. 300 małoletnich narażonych na ryzyko konieczności podjęcia pracy na plantacji orzechów laskowych. Dzieci te zostały skierowane do najbliższych szkół i ośrodków pomocy społecznej oraz otrzymały niezbędne wsparcie żywieniowe.

 

Podejście do gospodarki obiegu zamkniętego

Obecnie 90,7% opakowań grupy jest zaprojektowanych tak, by nadawały się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania (wzrost o 2,2% w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego – 88,5% notowanych w 2021/22). Ciekawym przykładem redukcji ilości materiałów opakowaniowych, w tym folii do owijania palet, jest zakład Ferrero w Hangzhou. Fabryka zastosowała nowatorskie rozwiązanie – klej antypoślizgowy nakładany na kartonowe pudła, który jest w stanie zastąpić plastikową folię opakowaniową, nie zakłócając procesów logistycznych i utrzymując możliwość recyklingu pudeł. Pozwoliło to zakładowi osiągnąć całkowitą redukcję o 4,7 t folii plastikowej używanej do pakowania produktów marki Kinder w Chinach.

W podlegającym raportowaniu okresie firma m.in. o 20% zredukowała zużycie wody w swoich zakładach w porównaniu do raportu z lat 2017/18 (a o 9,6% mniej do poprzedniego roku).

Raport zrównoważonego rozwoju Ferrero za lata 2022/2023 (obejmujący okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.) dostępny jest na stronie Grupy, pod linkiem: https://www.ferrerosustainability.com/int/pl/sustainability-reports

 

Podczas wydarzenia odbyła się dyskusja ekspertów pt. „Ewolucja CSR w sektorze spożywczym”, w której wzięli udział: Mario Abreu – Head of Group CSR and Sustainability, Grupa Ferrero, Andrzej Gantner – dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności, Michał Kulpiński – Sustainability Manager, Ferrero Polska, Zakład Produkcyjny w Belsku Dużym, Piotr Glen – kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG, SGGW, Irena Pichola – członkini zarządu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.