Inwestycje: pompy ciepła w poznańskim browarze

Kompania Piwowarska kontynuuje działania na rzecz redukcji emisji CO2 instalując w kolejnym swoim browarze – Lech Browary Wielkopolski nowoczesny system odzyskiwania energii oparty na pompach ciepła. W skali roku zużycie gazu ziemnego zmniejszy się o 14%, redukując roczną emisję o blisko 2 tysiące ton CO2.

Dominującym źródłem energii cieplnej w browarach Kompanii Piwowarskiej jest spalanie gazu ziemnego. Tę metodę producent piwa wykorzystuje m.in. w Tyskich Browarach Książęcych i w Lech Browary Wielkopolski. Pompy ciepła są efektywnym rozwiązaniem w zakresie ogrzewania i chłodzenia, które pozwala na znaczne oszczędności energii, a co za tym idzie zmniejszenia zużycia gazu ziemnego. Taki system korzysta z odpadowych źródeł ciepła podnosząc jego parametry temperaturowe i przekazuje energię do procesów technologicznych, zastępując ciepło uzyskiwane z procesu spalania gazu ziemnego.

Firma w 2023 roku zainstalowała pompy w Tyskich Browarach Książęcych. Inwestycję powtórzono w Lech Browary Wielkopolski. Całkowity koszt inwestycji w obu lokalizacjach to 25 mln złotych.

Proces warzenia piwa jest energochłonny, a znaczna część tej energii to energia cieplna. W Lech Browary Wielkopolski energię cieplną w postaci pary wodnej uzyskuje się w kotłowni poprzez spalanie gazu ziemnego. Ograniczenie emisji związanych z pozyskiwaniem tego rodzaju energii to duże dla nas wyzwanie. Wdrożenie rozwiązań takich jak pompy ciepła pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia gazu ziemnego o około 14% rocznie. To z kolei przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery o blisko 2 tysiące ton rocznie. Wytworzona energia jest używana do podgrzewania wody na potrzeby centralnego ogrzewania oraz do procesu pasteryzacji piwa na liniach rozlewniczych – komentuje Łukasz Wiśniewski, kierownik inwestycji w Kompanii Piwowarskiej.

 

Kompania Piwowarska, inwestując w technologię pomp ciepła, pokazuje swoje zobowiązanie do realizacji strategii „Lepsza Przyszłość 2030”. Ta strategia łączy cele biznesowe firmy z jej dążeniami do zrównoważonego rozwoju, stawiając je na równi. Jednym z kluczowych celów środowiskowych producenta piwa jest osiągnięcie neutralności węglowej w swoich browarach do 2030 roku, co oznacza, że firma planuje zrównoważyć swoje emisje CO2 poprzez różne strategie redukcji i kompensacji. To ambitny cel, ale inwestycje w proekologiczną technologię, taką jak pompy ciepła, mogą pomóc w jego osiągnięciu, jednocześnie przynosząc korzyści biznesowe poprzez zwiększoną efektywność energetyczną.