Agroindustry

Magazyn AgroINDUSTRY kierowany jest do kadry zarządzającej i technicznej: prezesów, dyrektorów zakładów produkcyjnych, specjalistów d/s utrzymania ruchu, ochrony środowiska, technologów, automatyków, szefów działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, szefów działów zaopatrzenia oraz rozwoju produktów w zakładach produkcji spożywczej.

Dociera bezpośrednio do zakładów produkcyjnych mających siedzibę w Polsce, dostawców i firm z otoczenia branży. Docieramy również do instytucji, mających wpływ na polski przemysł rolno- spożywczy, uczelni wyższych i do bibliotek przy tych uczelniach.

 Czasopismo ma zasięg ogólnopolski.

Wszystkie najważniejsze imprezy branżowe w Polsce i za granicą obejmowane są medialnym patronatem AgroIndustry.