Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym – branżowy ekokonkurs

  Celem konkursu Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym jest podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego poprzez promowanie technologii przyjaznych dla środowiska i ograniczających negatywne oddziaływanie oraz wyróżnianie najciekawszych projektów środowiskowych, zrealizowanych w przemyśle spożywczym. Zwycięskie projekty w znaczący sposób poprawiają parametry związane z efektywnością energetyczną, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody i ograniczaniem zużycia mediów w procesie produkcji. Honorowy … Czytaj dalej Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym – branżowy ekokonkurs