Czy mleko wielbłądzie może być alternatywą dla mleka krowiego?

Warto zapamiętać:

Światowy rynek produktów mleczarskich charakteryzuje się tendencją wzrostową. Szczególnie duże szanse wzrostu sprzedaży mają produkty niszowe. Ze względu na właściwości prozdrowotne produkty mleczarskie oparte o świeże oraz przetworzone mleko wielbłądzie wykazują tendencję wzrostową. W Europie segment produktów wytworzonych z mleka wielbłądziego dopiero zaczyna się rozwijać. Przykładem tego mogą być początki hodowli i przetwórstwa mleka wielbłądziego w Holandii oraz Danii. Artykuł miał na celu przedstawienie zalet takich produktów oraz zainteresowanie potencjalnych polskich farmerów oraz przetwórców mleka pomysłem ich wytwarzania w Polsce.

Jak widać, otwartych jest wiele wątków naukowych jak i technologicznych związanych z mlekiem wielbłądzim. To powinno prowadzić do coraz większej ilości wniosków, które z kolei powinny zachęcać do tego, żeby mleko wielbłądzie stawało się coraz bardziej pożądanym i wartościowym produktem i surowcem spożywczym, nie tylko na lokalnych rynkach krajów Azji i Afryki, ale też poza nimi. Przybliżenie wiedzy o mleku wielbłądzim przedstawionym w artykule powinno być pewnym impulsem dla rozwoju farm wielbłądzich oraz produkcji mleka wielbłądziego w krajach europejskich, również z nadzieją takiej inicjatywy w Polsce.

Kończąc artykuł i zadając pytanie, czy mleko wielbłądzie może być alternatywą dla mleka krowiego: W krajach Zatoki Perskiej praktycznie mleko krowie stało się alternatywą dla mleka wielbłądziego. W warunkach europejskich mleko wielbłądzie nie będzie alternatywą dla mleka krowiego, jednak może stać się jego uzupełnieniem w niedalekiej przyszłości.

Literatura:

[1]         “Światowa produkcja mleka i produktów mleczarskich– podsumowanie danych 2015/2016 rok, z dnia 25 sierpnia 2017r.” [Online]. Available: http//www.trademilk.eu.

[2]         N. Z. Maryniak, “Ocena mikrobiologiczna mleka wielbłądziego oraz charakterystyka wyizolowanych szczepów bakterii mlekowych Microbiological evaluation of camel milk and characterization of isolated strains of lactic acid bacteria,” praca inżynierska, Technical University of Warsaw, 2015.

[3]         U. Stahl, T.; Sallmann, H. -P.; Duehlmeier, R.; Wernery, “Selected vitamins and fatty acid patterns in dromedary milk and colostrum,” J. Camel Pract. Res., vol. 13, no. 1, pp. 53–57, 2006.

[4]         Y. Shabo, R. Barzel, M. Margoulis, and R. Yagil, “3 Camel milk for food allergies in children,” Isr. Med. Assoc. J., vol. 7, no. 12, pp. 796–798, 2005.

[5]         E. I. El-Agamy, “The challenge of cow milk protein allergy,” Small Rumin. Res., vol. 68, no. 1–2, pp. 64–72, 2007.

[6]         M. Ehlayel, A. Bener, K. Abu Hazeima, and F. Al-Mesaifri, “1 Camel Milk Is a Safer Choice than Goat Milk for Feeding Children with Cow Milk Allergy,” ISRN Allergy, vol. 2011, no. April 2007, pp. 1–5, 2011.

[7]         E. I. El-Agamy, M. Nawar, S. M. Shamsia, S. Awad, and G. F. W. Haenlein, “Are camel milk proteins convenient to the nutrition of cow milk allergic children?,” Small Rumin. Res., vol. 82, no. 1, pp. 1–6, 2009.

[8]         N. Z. Maryniak, “Camel milk allergenicity,” praca  magisterska, Technical University of Denmark, July, 2017.

[9]         R. P. Agrawal et al., “Camel milk as an adjunct to insulin therapy improves long-term glycemic control and reduction in doses of insulin in patients with type-1 diabetes: A 1 year randomized controlled trial [1],” Diabetes Research and Clinical Practice, vol. 68, no. 2. pp. 176–177, 2005.

[10]      A. A.-S. AJAMALUDDIN MALIK1 and E. S.-J. and J. JANKUN1-, “A study of the anti-diabetic agents of camel milk,” Int. J. Mol. Med., vol. 30, pp. 585–592, 2012.

[11]      L.Maryniak., “Produkcja mleczarska w krajach Zatoki Perskiej,” Agro-Industry.

Udostępnij: