Wszystkie (sic!) organizacje mleczarskie – jednym głosem

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Polska Izba Mleka, Związek Polskich Przetwórców Mleka oraz Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy rzadko „śpiewają w kwartecie”. Sytuacja jest jednak wyjątkowa.

Cztery mleczarskie organizacje postulują zakwalifikowanie mleczarstwa do infrastruktury krytycznej państwa. Chodzi o ewentualne decyzje administracyjne i ograniczenia w funkcjonowaniu niektórych gałęzi przemysłu.

Pełny tekst – poniżej.

źródło: Polska Izba Mleka