Smarowanie przenośników taśmowych bez użycia wody – Diversey® DryFormance TM

Diversey® DryFormanceTM  – system suchego smarowania przenośników taśmowych na liniach
pakowania poszerza ofertę w portfolio Sealed Air. Nowa, kompletna oferta serwisowa zapewnia
przetwórcom żywności i napojów możliwości optymalizacji ich efektywności, dzięki wyeliminowaniu
użycia wody i ograniczaniu zużycia energii, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa oraz
wydajności pracy linii.

 

Ian Wylie, Dyrektor DryLube Services, firmy, która Sealed Air kupiło w grudniu 2015 wyjaśnia: „Standardowo, do smarowania przenośników w hali pakowania wykorzystuje się mokre preparaty, zawierające w swoim składzie wodę lub mieszankę wody i detergentu, przez co stosunek wody do ilości preparatu smarującego jest wysoki. To z kolei może zwiększać ryzyko dla bezpieczeństwa pracy, bo tego typu lubrykant często znajduje się nie tylko na przenośniku, ale także na powierzchniach i podłodze wokół niego.” „Preparaty smarujące DryFormance nie zawierają wody i są aplikowane w postaci nierozcieńczonej, co oznacza, ze możemy całkowicie wyeliminować wykorzystanie wody do smarowania taśm. Produkty te nie zawierają także politetrafl uoroetylenu (PTFE) ani silikonu i nie zwiększają ilości generowanych ścieków, a dodatkowo posiadają certyfikacje Food Grade dla produktów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. To rozwiązanie, które pomaga firmom przemysłu spożywczego i napojowego sprostać wymaganiom w zakresie ochrony środowiska i możne mieć znaczący wpływ na ich rentowność.”

Z testów przeprowadzonych przez Sealed Air wynika, ze DryFormance może pomóc w uzyskaniu oszczędności milionów litrów wody rocznie, zmniejszając jednocześnie zużycie detergentów i wpływając pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa żywności i wydłużając żywotność maszyn. Serwis w pełnym zakresie obejmuje cztery kluczowe
obszary: centralna stacje kontroli i dozowania preparatu smarującego, szczotki i urządzenia do aplikacji, specjalnie opracowana formule lubrykantu oraz serwis systemu.

Ian Wylie dodaje: „Każdy system DryFormance jest zaprojektowany dokładnie do danej hali pakowania, w zależności od tego, czy na przenośnikach transportowane są butelki, puszki, kartony, kegi czy opakowania PET. Przeprowadzamy wstępną analizę przy pomocy audytu LubeCheckTM, aby zdiagnozować wszystkie krytyczne obszary, które wymagają usprawnienia i stworzyć bieżący program obsługi technicznej, który pozwala nam te obszary poprawić.”

food-care-beverage-05-hi-res

„To swojego rodzaju holistyczne podejście, które poprawia bezpieczeństwo żywności eliminując rozwój mikroflory bakteryjnej na linii pakowania. Dzięki temu możemy zmniejszyć częstotliwość przestojów potrzebnych na mycie linii i zwiększamy jej czas pracy, do czego dodatkowo przyczynia się mniejsza liczba przestojów związanych z utrzymaniem ruchu. W warunkach suchego smarowania unikamy wzmożonego zużywania się części maszyn, które zazwyczaj są spowodowane obecnością wody.” Wydajność linii zwiększa się także poprzez mniejsze zużycie energii. DryFormance zapewnia lepsze parametry współczynnika tarcia na wszystkich ruchomych częściach przenośnika, co pozwala także zmniejszyć obciążenie silników i zoptymalizować zużycie energii oraz emisje CO2. Operatorzy na linii docenia takze bardziej stabilne przenoszenie produktu na linii, na której opakowania nie przewracają się.

Wylie podsumowuje: „Wiemy, przed jakimi wyzwaniami w zakresie poprawy zarządzania gospodarka wodna i ochrona środowiska staja producenci żywności i napojów, zachowując także wysoki poziom wydajności. DryFormance daje im możliwość zmierzenia się z nimi i pozwala im na optymalizacje pracy linii pakowania i całkowicie ograniczyć zużycie wody.”

DryFormance jest częścią programu serwisów merytorycznych marki Diversey, które obejmują zarządzenie w siedmiu kluczowych obszarach – wydajności, zużycia wody, energii, efektywności, bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa biologicznego.

sealed