Masło stanieje

Obniżenie popytu na produkty mleczarskie w wyniku skutków ogłoszonej pandemii (m.in. zamknięcie restauracji) skutkują obniżeniem cen produktów mleczarskich w UE.

O ile ceny odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) w UE na początku roku były wyższe o blisko 50% r/r, o tyle w trzecim tygodniu kwietnia odnotowano już ich spadek (-0,4% r/r). Dynamika cen pełnego mleka w proszku w analogicznym okresie obniżyła się z +12,8% r/r do -8,4% r/r. Nasiliły się też spadki cen masła z -14,9% r/r na przełomie roku do -29,8% r/r. Zmiany te sugerować mogą pogłębienie spadków cen skupu mleka w kraju (-0,7% r/r w marcu wg GUS), mimo łagodzących dla krajowych eksporterów zmian na rynku walutowym – czytamy w Agronavigatorze PKO BP.

Handel OMP

W 2020 unijny eksport odtłuszczonego mleka w proszku ma zmniejszyć się o 17% w relacji do rekordowego poziomu w 2019. Niemniej istotna w tym kontekście jest również mniejsza dostępność odtłuszczonego mleka w proszku na rynku wspólnotowym z uwagi na redukcję zapasów interwencyjnych zgromadzonych w 2018. Spadek podaży (produkcja + zapasy) odnotuje się mimo prawdopodobnego wzrostu produkcji OMP w Unii Europejskiej (+2,5%) oraz wzrostu, choć niewielkiego, dostaw mleka surowego (wzrost produkcji w 2020 o 0,4% r/r).

Tańsze masło

Obniżenie popytu indywidualnego oraz mniejsza sprzedaż do sektora HoReCa ma przekierować przetwórstwo mleka na wytwarzanie produktów o większej trwałości przechowalniczej (proszków mlecznych i masła), co nasili presję na spadki cen. KE szacuje, że w 2020 unijna produkcja masła może wzrosnąć o 1,2% r/r przy 10-proc. spadku jego eksportu.
Źródło: PKO BP