KUPS 2024 (zapowiedzi)

Międzynarodowe Sympozjum KUPS jest dużym i ważnym wydarzeniem dla całej branży sokowniczej w Polsce. Gości prelegentów z całego świata, przedstawicieli firm z branży sokowniczej, instytucji państwowych, pozarządowych i badawczych. Każdorazowo, w sympozjach organizowanych przez KUPS uczestniczyło ponad 200 osób.

Sympozja poświęcone są szeroko rozumianej problematyce technologii i techniki produkcji, sprzedaży i marketingu soków, nektarów i napojów bezalkoholowych w kraju i zagranicą. Spotkania te stanowią forum wymiany doświadczeń z zakresu sokownictwa – dyskutowane są problemy związane z jakością, prezentowane są nowinki technologiczne, aspekty żywnościowe soków i napojów owocowych, zmiany w przepisach prawnych i wiele innych tematów.

Bardzo wysoki poziom merytoryczny tych spotkań od wielu lat ugruntował niekwestionowaną pozycję Sympozjów KUPS jako jednego z wyczekiwanych wydarzeń w branży sokowniczej.

W 2024 roku na Sympozjum zostaną zaprezentowane trzy bloki tematyczne:

· Rynek soków i baza surowcowa do ich produkcji

· Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju branży sokowniczej

· Nowa kategoria soków o obniżonej zawartości cukrów – techniczne i technologiczne rozwiązania