Innowacyjni w mleczarstwie

Kapituła konkursu INNOWACJE techniczne w mleczarstwie, sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka przyznała w tym roku następujące wyróżnienia podmiotom, które zgłosiły swój udział

Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie w kategorii innowacyjne rozwiązanie procesowe za innowację: modernizacja proszkowni typu C

Firmie PRO – WAM SP. z o. o. w kategorii wieloletnia innowacyjna działalność w mleczarstwie za innowację: komputer PK 4 z systemem monitorowania niezgodności występujących w aparaturze kontrolno-pomiarowej do odbioru mleka

Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w kategorii: innowacyjna rozwiązania procesowe za innowację: izolat białek serwatkowych WPI 95

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy