AAK Academy (zapowiedzi)

Eksperckie spotkanie poświęcone podstawowym procesom produkcji i przetwórstwa specjalistycznych olejów i tłuszczów roślinnych odbędzie się w Uniejowie w terminie 22-23 maja br.

Firma AAK zaprasza swoich Klientów do urokliwego Uniejowa, aby przedstawić zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem olejów i tłuszczów, jakością i bezpieczeństwem żywności (zanieczyszczenia) oraz szczególnymi wyzwaniami związanymi z dyrektywą Unii Europejskiej o zapobieganiu wylesianiu.

Wybrane zagadnienia poruszane w trakcie AAK Academy:

• Surowce oleiste (pozyskanie, produkcja i zużycie w skali globalnej)
• Podstawy biochemii olejów i tłuszczów roślinnych oraz ich przetwórstwa (czym jest frakcjonowanie, rafinowanie, uwodornienie, estryfikacja, skąd pochodzą izomery trans)
• Zasady postępowania z olejami i tłuszczami roślinnymi (przechowywanie i transport, procesy hydrolizy i utlenienia)
• Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, zapobieganiu wylesianiu (rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) 2023/1115)
• Zapewnienie jakości i bezpieczeństwo produktów (zanieczyszczenia, MOSH/MOAH, 3-MCPD)
• Wyzwania zrównoważonej produkcji żywności (Zielony Ład, Fit for 55, SDG’s, ESG, CSRD, ślad węglowy)

Sesja Choco-Bakery:

  • Trendy rynkowe
  • CBA (Cocoa Butter Alternatives)
  • Tłuszcze nadzieniowe i piekarskie

Sesja Dairy / Ice-cream & Savoury:

  • Trendy rynkowe
  • Mleczarskie produkty hybrydowe i wegańskie
  • Oleje HOSO & HORO – stabilność oksydacyjna

Tutaj link do rejestracji (dotyczy jedynie klientów AAK):

https://bikotechrejestracja.pl/k/aak-academy/7

Więcej informacji:

Wydawnictwo Bikotech: biuro@bikotech.pl, tel. 535 566 506