W 2027 roku co czwartą złotówkę na zakupy wydamy w sieci

Współczesny klient lubi mieć wybór i chętnie z niego korzysta. Kupujemy już nie tylko stacjonarnie czy w sklepach internetowych ale też w aplikacjach i przez social media. Co więcej, jak pokazuje raport Łańcuch dostaw omnichannel. Tworzenie harmonijnych doświadczeń klienta, opracowany przez FM Logistic, jako konsumenci chcemy wybierać w którym kanale sprzedaży będziemy realizować poszczególne etapy procesu zakupowego. Firmy handlowe muszą dostosować się do szybko zmieniającego się rynku i wyjść naprzeciw rosnącym oczekiwaniom konsumentów. Omnichannel to, według ekspertów, jednak nie tylko korzyści dla konsumentów, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców.

Mimo, że, jak zauważają sami przedsiębiorcy, tradycyjna forma zakupów detalicznych w sklepach stacjonarnych nadal cieszy się największą popularnością wśród konsumentów, nie można zignorować intensywnego rozwoju e-commerce, który obserwujemy w ostatnich latach. Autorzy raportu zidentyfikowali kilka czynników, w których upatrują popularności zakupów online. Jednym z nich jest rozpowszechnienie się smartphonów. Jak czytamy: w latach 2019–2022 odnotowano niespotykany dotąd wzrost liczby użytkowników smartfonów na całym świecie, na poziomie miliarda ludzi. Stały dostęp do internetu i aplikacji zachęcających do zakupów także wpłynęły na wzrost zainteresowania zakupami online. Tym, co zdaniem ekspertów ma największy wpływ na wybór e-kanału sprzedaży,  jest jednak różnorodna oferta dostawy zakupów. Na uwzględnionych w raporcie FM Logistic rynkach (polski, francuski i indyjski) 64% konsumentów nadal preferuje dostawę do domu, a tylko 23% woli odbiór na ulicy. Gdy spojrzymy jednak na polskich konsumentów, zdecydowanie najczęściej wybierają oni automaty paczkowe.[1]

Wielokanałowe korzyści

Wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów to niejedyny powód dla którego, zdaniem ekspertów, przedsiębiorcy powinni przyjąć w swoich organizacjach strategię omnichannel. 46% badanych firm uważa, że najważniejsze czynniki wpływające na przyjęcie modelu omnichannel w łańcuchu dostaw to dążenie do ograniczenia wysokich kosztów logistyki i zapobiegania brakom magazynowym.

W przypadku łańcucha dostaw omnichannel zarówno magazyn sprzedawcy detalicznego, odpowiedzialny za realizację zamówień online, jak i jego sklepy stacjonarne mają dostęp do identycznych informacji o konkretnym zamówieniu każdego klienta. To zintegrowane podejście umożliwia sprzedawcy detalicznemu określenie najbardziej opłacalnego i wydajnego kanału realizacji zamówień i pozwala zoptymalizować cały proces – czytamy w raporcie FM Logistic. Nieocenionym narzędziem w sprzedaży wielokanałowej są inteligentne programy do zarządzania łańcuchem dostaw, które pozwalają nie tylko gromadzić, ale też analizować dane. Ułatwiają one integrację i pozwalają skuteczniej i efektywniej zarządzać logistyką i zoptymalizować przepływ towarów od dostawców do klientów końcowych. W skrócie, wdrożenie strategii ma prowadzić do obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności procesów logistycznych.

Potencjalne trudności nie powstrzymają zmian

Wdrożenie strategii omnichannel to dla przedsiębiorców nie tylko szansa, ale też wyzwanie. Połowa z nich zauważa, że wielokanałowa sprzedaż wymaga od pracowników nowych kompetencji, szczególnie analitycznych i technicznych, oraz zarządzania rozbudowanymi łańcuchami dostaw. W obecnej sytuacji, gdy trudno jest pozyskać pracowników, znalezienie osób z odpowiednimi kwalifikacjami może przysparzać jeszcze więcej trudności. Obawy sprzedawców budzi też kwestia analizy i wykorzystania danych do skutecznego zarządzania wszystkimi elementami sprzedaży wielokanałowej. Dotyczy to szczególnie zarządzania zapasami oraz dystrybucją do konsumentów i zwrotami. Tutaj z pomocą przychodzą odpowiednie systemy technologiczne, których wdrożenie i integracja także budzą obawy przedsiębiorców. Jednocześnie jednak ponad ¾ badanych przedsiębiorstw zadeklarowało pełny poziom integracji systemów IT dla kanałów sprzedaży online i offline. Mimo obaw sektor sprzedaży zauważa wyraźne korzyści z wdrożenia strategii omnichannel.

Współpraca się opłaca

Sprzedaż w systemie omnichannel to niedaleka przyszłość dla całej branży handlowej. Wiąże się to zarówno z oczekiwaniami konsumentów, jak i niepodważalnymi przewagami dla przedsiębiorców, takimi jak zwiększenie udziału w rynku czy obniżenie kosztów dzięki większej kontroli nad zapasami w czasie rzeczywistym. Już 56% ankietowanych firm w pełni zintegrowało łańcuchy dostaw omnichannel, zarówno w handlu elektronicznym jak i tradycyjnym, i chce zwiększyć poziom pełnej integracji w przyszłości. Wielokanałowy system sprzedaży wymaga odpowiedniej infrastruktury i zasobów, warto więc rozważyć jej wprowadzanie we współpracy z operatorem logistycznym, który ma już odpowiednie doświadczenie. Taka współpraca może przyczynić się do efektywniejszej dystrybucji towarów, optymalizacji kosztów i zwiększenia elastyczności działania przedsiębiorstwa, co może przekładać się na poprawę obsługi klienta i konkurencyjność na rynku.

 

Raport Łańcuch dostaw omnichannel. Tworzenie harmonijnych doświadczeń klienta powstał na zlecenie FM Logistic na podstawie badań przeprowadzonych wśród 105 respondentów z trzech sektorów – dóbr konsumpcyjnych (36), sprzedaży detalicznej (49) oraz branży beauty i produktów luksusowych (20). Respondenci pochodzili z Francji (36), Polski (32) i Indii (37).